Styczniowe posiedzenie WRDS

czwartek, 3 lutego 2022

W czwartek 20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od dyskusji na temat projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. To dokument, który został poddany konsultacjom społecznym po przyjęciu wstępnej wersji przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan dla obszaru bełchatowskiego, który powstał w związku z koniecznością transformacji energetycznej, przedstawili: Roman Sasin, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Anna Szymańska, kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

Jak podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber, Plan jest konsultowany również na spotkaniach w regionie, a ważną rolę odgrywa w tym nowo powołany Pełnomocnik zarządu województwa do spraw transformacji.

Inicjatorem drugiego tematu był członek WRDS Krzysztof T. Borkowski. Dotyczył on częstych przerw w dostawie prądu w niektórych rejonach województwa. Do wyjaśnienia na temat stanu sieci elektroenergetycznych w województwie, potrzebach i możliwości ich modernizacji zaproszeni zostali m.in. Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja S.A., Jarosław Kowalski, zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja Oddział Łódź i Piotr Puto, dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja Oddział Łódź.

W kolejnym punkcie poruszona została sprawa smogu w województwie łódzkim. Liczby i zagrożenia z tym związane przedstawił Wojciech Miedzianowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do tematu odniósł się Bartłomiej Świątczak, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi. Próby walki z tym zjawiskiem w Łodzi przedstawił Maciej Riemer, dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta.

Najwięcej emocji wzbudził temat przedstawiony przez Jerzego Romańskiego, członka WRDS, przedstawiciela Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a dotyczący sytuacji kupców na targowiskach w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Sprawozdawca przedstawił stanowisko łódzkich kupców, którzy skarżą się na trudną współpracę z władzami miasta i niechęć do rozmów. Mówił o trudnościach łodzian w dotarciu na niektóre targowiska komunikacją miejską i braku miejsc parkingowych przy bazarach. Urzędu miasta próbował bronić Tomasz Jakubiec, dyrektora Biura Strategii Miasta UMŁ. W obronie kupców stawali natomiast kolejni przedstawiciele WRDS – Zbigniew Bujas i Waldemar Krenc.

Marszałek Grzegorz Schreiber zapowiedział, że jeśli sytuacja kupców nie poprawi się, temat będzie wracał pod obrady Rady.

Kolejne posiedzenie plenarne WRDS zaplanowano na 17 lutego br.