Rekordowe wsparcie dla firm z Łódzkiego

czwartek, 15 czerwca 2023

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw to temat, który zdominował czwartkowe (15 czerwca) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził przewodniczący Karol Młynarczyk, Wojewoda Łódzki.

O znaczeniu firm tej kategorii dla polskiej gospodarki mówił Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, który był gościem dzisiejszych obrad.

- Pomimo dynamicznego rozwoju korporacji jako MŚP produkujemy około 50 proc. PKB, czyli połowę wszystkich wypracowanych środków i zatrudniamy około 80 proc. wszystkich pracowników – powiedział Abramowicz.

Mówił również o trudnościach, z jakimi borykają się firmy, m.in. rosnącej płacy minimalnej i wysokich obciążeniach związanych ze składkami ubezpieczeniowymi. Wskazał również na skuteczne działania rządu w zakresie stabilizacji stawek prądu.

O pomocy dla przedsiębiorców mówił również Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ramach Tarczy Antykryzysowej WUP wypłacił firmom ponad 800 mln zł na ratowanie około 200 tys. miejsc pracy. Ponadto powiatowe urzędy pracy z Łódzkiego przekazały prawie 1,2 mld zł na ratowanie około 240 tys. zatrudnionych. – Pomocy w tak dużej skali nigdy wcześniej nie było - powiedział Jeziorski.

O działalności Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, opowiedział jej prezes, Kazimierz Karol Pruski. Jednym z głównych jej zadań jest doradztwo w szczególności w zakresie szybko zmieniających się przepisów. Izba służy również wymianie kontaktów, co okazało się szczególnie pomocne w czasie pandemii.

Ponadto przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych złożyli Marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi gratulacje i podziękowania za świetną organizację XVI Europejskiego Forum Gospodarczego.

MM/ foto. S. Sołtyszewski