Przyszłość regionu bełchatowskiego na posiedzeniu WRDS

wtorek, 8 czerwca 2021

W dniu 8 czerwca br. w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS oraz zaproszeni goście poruszyli tematy przyszłości regionu bełchatowskiego w kontekście transformacji energetycznej oraz stanu bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów.

W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Wśród zaproszonych gości byli pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Ryszard Wasiłek, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wioletta Czemiel-Grzybowska oraz wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Andrzej Kopertowski, członek WRDS. 

Pierwszy omawiany temat dotyczył przyszłości regionu bełchatowskiego, działań na szczeblu centralnym i regionalnym oraz bezpieczeństwa energetycznego. Odnosząc się do planów transformacji energetycznej Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego podkreślił, że rząd pracuje nad tym, by zapewnić stabilność energetyczną regionu bełchatowskiego.

- Chciałbym państwa zapewnić, że przygotowując wszystkie rozwiązania związane z transformacją spółek energetycznych, z tym procesem, który wiąże się z koniecznymi nowymi inwestycjami, ale także ze stopniowym, rozłożonym w czasie ale jednak odchodzeniem z produkcji energii opartej na węglu brunatnym, że w tym procesie przygotowaliśmy mechanizm, który poddajemy w tej chwili konsultacjom społecznym, czyli projekt rządowy tworzący Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. 

O roli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionu łódzkiego mówił Waldemar Buda sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- To jest niezwykle ważne, żeby te wszystkie działania, które są planowane znajdowały swoje finansowanie. Mamy argumenty, żeby tego oczekiwać i mamy argumenty, żeby o to walczyć – zaznaczył Waldemar Buda. - Nasza wstępna propozycja, co do regionu bełchatowskiego była na poziomie 344 milionów euro z samego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i dzisiaj gra właśnie toczy się o to, żeby region bełchatowski, województwo łódzkie było włączone do funduszu i żeby po tę kwotę sięgnąć.

Marszałek Grzegorz Schreiber podkreślił, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, który od dziś zostanie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje te potrwają do 21 czerwca.

- To niezwykle ważny dzień dla województwa łódzkiego. Dzień w którym rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, jednego z najważniejszych dokumentów dla naszego regionu. Pierwszym punktem tych konsultacji jest to nasze dzisiejsze wspólne spotkanie – powiedział Grzegorz Schreiber. – W ten sposób chcieliśmy pokazać, że tylko i wyłącznie współpraca może przynieść dobre rezultaty. Ta współpraca do tej pory była znakomita. Gorące słowa podziękowania należą się stronie rządowej, która pomagała przy powstaniu tego Planu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami zmian społeczno-gospodarczych w związku z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu. Taki planu musi zostać przyjęty, aby okręg bełchatowski mógł liczyć na dodatkowe pieniądze unijne w związku z przewidywanym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego.

Kolejny punkt posiedzenia WRDS dotyczył stanu bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów w kontekście wprowadzonych rozwiązań na rzecz niwelowania zjawiska CME, a także innych zagrożeń takich jak wypadki, awarie, czy zagrożenia terrorystyczne i sabotażowe. Głos w tym punkcie zabrała Wioletta Czemiel - Grzybowska prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.