DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady DIalogu Społecznego 20.02.2020

Tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego były analiza zmian w edukacji w związku z reformą oświaty oraz sytuacja pracowników w instytucjach kultury w województwie łódzkim. Posiedzeniu przewodniczył Waldemar Lutkowski z Forum Związków Zawodowych. W obradach wziął udział Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządu, pracowników i pracodawców odbyła się 20 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Na wstępie przyjęto uchwałę w sprawie programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2020.

W odniesieniu do analizy zmian w sektorze edukacji w związku z reformą oświaty, Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty przedstawił ocenę ubiegłorocznej rekrutacji uczniów do szkół. Podkreślił jej sprawny przebieg oraz fakt, iż wszyscy uczniowie znaleźli miejsce w szkołach. Wskazał również na istotną rolę promowania szkolnictwa zawodowego, także w kontekście dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Stanowisko władz Łodzi na temat reformy oświaty przedstawiła wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Z kolei zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracowników placówek pedagogicznych zaprezentowały; zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Grażyna Ślawska oraz Agnieszka Woźniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Drugim tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego była sytuacja pracowników w instytucjach kultury w województwie łódzkim. Głos zabrali: Barbara Dembińska przewodnicząca Związku Zawodowego Aktorów Polskich i aktor Paweł Audykowski. Prelegentem, który omówił sytuację w instytucjach kulturalnych podległych samorządowi województwa łódzkiego był dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego -                    Artur Michalak.          

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 19 marca br. Głównymi tematami będą: ochrona zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz sytuacja pracowników ochrony zdrowia.                                

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl