Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska oraz sytuacja demograficzna regionu na WRDS

czwartek, 18 listopada 2021

Tematami listopadowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego były polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska oraz jej wpływ na rozwój gospodarki w województwie łódzkim, a także sytuacja demograficzna regionu  łódzkiego. 

Pierwszym tematem była polityka klimatyczna, energetyczna oraz ochrona środowiska w kontekście rozwoju gospodarki w naszym regionie. O Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik. Podkreślił, że dzięki przygotowanym przez samorządy planom sprawiedliwej transformacji proces ten będzie miał charakter stopniowy, ewolucyjny i przewidywalny. Oznacza to, że podejmowane działania będą odpowiednio przygotowane i przemyślane.

W dyskusji o polityce klimatycznej i energetycznej wziął także udział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paweł Różycki, który mówił między innymi o środkach z funduszu modernizacyjnego, które będą przeznaczane np. na wsparcie przemysłu w związku z transformacją energetyczną. Głos zabrał również pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego Maciej Kozakiewicz.

Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski przedstawił informacje o programach przygotowanych dla województwa łódzkiego ukierunkowanych na energetykę cieplną i odnawialne źródła energii, które wpisują się w krajową politykę energetyczną. Podkreślił też, że obserwuje się coraz większe zainteresowanie pozyskiwaniem energetyki cieplnej z OZE, zarówno ze strony podmiotów publicznych jak i prywatnych odbiorców.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały także działania i programy związane z ochroną środowiska prowadzone między innymi w Piotrkowie Trybunalskim.

Drugi omawiany temat dotyczył sytuacji demograficznej regionu łódzkiego. Anna Luchowska z Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych podkreśliła, że w województwie łódzkim od lat spada liczba ludności. W ostatnich latach największy spadek odnotowano w powiatach kutnowskim, łęczyckim oraz w samej Łodzi. O spisie ludności mówiła natomiast kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Katarzyna Szkopiecka. Poinformowała, że pierwsze wyniki z tegorocznego spisu powszechnego będą opublikowane na początku przyszłego roku.

Z kolei o depopulacji i o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje mówili prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Izabela Warwas oraz prof. Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej dr hab. Piotr Szukalski. Poruszona została też kwestia działań jakie możemy podejmować w tym kierunku, nawiązano między innymi do idei aktywnego starzenia się, nowej koncepcji prowadzenia polityki publicznej.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowano na 16 grudnia. Podsumowane zostaną wtedy tegoroczne prace Rady i wybrany zostanie nowy przewodniczący na 2022 rok.