O szkolnictwie zawodowym i rynku pracy na WRDS

czwartek, 27 kwietnia 2023

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za nami. Spotkanie zdominowały tematy związane ze szkolnictwem zawodowym i sytuacją na rynku pracy w Łódzkiem. WRDS po raz pierwszy zebrał się pod przewodnictwem nowego wojewody Karola Młynarczyka.

Na posiedzeniu obecny był Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, który przybliżył zebranym najważniejsze działania Rady Dialogu Społecznego.

Merytoryczną część posiedzenia rozpoczęto od zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2023 rok. Temat przedstawił Radzie Łukasz Chłądzyński – p.o. wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Przedstawiciel WUP wyjaśniał, że omawiany dokument zawiera kluczowe wytyczne, dotyczące rynku pracy w regionie, a jego cel główny to zapewnienie zatrudnienia i ograniczanie bezrobocia, a także rozwój przedsiębiorczości i wzrost nowych podmiotów gospodarczych. Wśród nowych założeń zawartych w Planie szczególną uwagę poświęca się regionowi bełchatowskiemu w perspektywie wygaszenia działalności Kopalni Bełchatów. Sporo miejsca dokument poświęca również aktywizacji zawodowej cudzoziemców.

Rada zaopiniowała Plan pozytywnie.

Tematem związanym z rynkiem pracy była sytuacja szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim, które to zagadnienie szczegółowo przedstawiła Halina Cyrulska, zastępca dyrektora w Departamencie Sportu i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim WŁ. Członkowie WRDS dowiedzieli się więc m.in., które kierunki kształcenia cieszą się w regionie największą popularnością, a także pracownicy których zawodów są obecnie najbardziej poszukiwani przez pracodawców (to np. elektrycy, spawacze, kierowcy autobusów i ciężarówek). Okazało się też, że w Łódzkiem szczególnie brakuje pracowników w takich zawodach jak blacharz, automatyk, cukiernik czy ślusarz. Temat wywołał dłuższą dyskusję. Problemami związanymi z brakiem „rąk do pracy” dzielili się przedstawiciele sektora przedsiębiorstw. Postulowali o większą dbałość o doradztwo zawodowe i to już na poziomie szkoły podstawowej. – Musimy uświadamiać młodych ludzi, jakie są potrzeby na rynku pracy – podkreślali.

Temat rynku pracy zdominował dzisiejsze posiedzenie WRDS. Okazuje się, że sytuacja – po trudnym okresie spowodowanym najpierw przez pandemię, a potem przez wybuch wojny – powoli się stabilizuje, a rynek pracy w województwie stara się wykorzystywać obecność obywateli z Ukrainy. Stopa bezrobocia w Łódzkiem wynosi obecnie (dane z końca marca 2023) 5,7%.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WŁ zaplanowano na 29 maja, a tematem spotkania ma być „Przyszłość regionu bełchatowskiego”.

as/ fot. P. Wajman