O roli mediacji i infrastrukturze drogowo-kolejowej na WRDS

czwartek, 21 października 2021

Infrastruktura drogowo-kolejowa w regionie łódzkim oraz sytuacja przedsiębiorców, którzy dochodzą swoich roszczeń na drodze sądowej - to tematy omawiane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbyło się 21 października br.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat mediacji. Dlaczego warto korzystać z takiego rozwiązania w przypadku sporów i konfliktów, ten temat omówiła Monika Pujan, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

Informacje o kluczowych inwestycjach drogowych na terenie województwa łódzkiego przedstawił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warto podkreślić, że 40 procent ruchu kołowego w województwie łódzkim odbywa się na drogach krajowych. Stanowią one natomiast 10 procent wszystkich dróg w sieci wojewódzkiej. Zaznaczył, że w tej chwili najważniejszym realizowanym zadaniem jest budowa autostrady A1 z węzłem Tuszyn do granicy województwa śląskiego.  

Kolejno inwestycje w infrastrukturę kolejową na terenie województwa łódzkiego omówił Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kolej w regionie łódzkim to nowoczesny, wygodny i bezpieczny tabor, rozwijająca się siatka połączeń oraz integracja taryfowa, biletowa i komunikacyjna. Połączenia pociągiem zapewniają codzienny dowóz mieszkańców do pracy, szkół i uczelni, placówek zdrowia, kultury, handlu, a także turystycznie do ciekawych historycznie i pięknych przyrodniczo miejsc regionu. Na ten temat w oparciu o dane dotyczące Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej mówił Janusz Malinowski, prezes zarządu ŁKA Sp. z o.o.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowane zostało na 18 listopada br. Jednym z tematów będzie sytuacja demograficzna na terenie województwa.