O edukacji na WRDS

czwartek, 23 maja 2024

Kwestia edukacji była głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskutowano m. in. o szkolnictwie branżowym i stanie opieki psychologicznej w placówkach oświatowych. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber. 

- Młodzież najczęściej wybiera licea, a do techników trafia wielu uczniów, dla których nie było miejsc w „ogólniakach” – powiedziała - Beata Świderska, dyrektor Technikum nr 3 w Łodzi.

Technika borykają się również z problemami kadrowymi, w szczególności wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczą ich głównie emeryci, którzy z konieczności mają po półtora etatu.

O niedostosowaniu szkolnictwa do wymogów rynku pracy mówiła Małgorzata Gryglewska, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Na zagrożenie związane z niżem demograficznym wskazywał natomiast Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”. W efekcie w szkołach branżowych jest coraz mniej uczniów.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rozmawiano również o stanie opieki psychologicznej w szkołach. Głos zabrali m.in. Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w MEN, Janusz Brzozowski, Łódzki Kurator Oświaty i psycholog szkolna Marta Szymczyk. Obecnie mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego młodych ludzi. Jest duże zapotrzebowanie na specjalistów, ale problemem są mało atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenie.

O trudnej sytuacji w szkolnictwie wyższym mówiła dr inż. Barbara Kościelniak, wiceprezes rady szkolnictwa wyższego i nauki ZNP. Ok. 37-58 proc., a do 70 proc. kadry Instytutów badawczych stanowią tzw. nienauczyciele, czyli pracownicy administracyjni, badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni. Ich zarobki z reguły nie przekraczają 5 tys. zł. W związku z powyższym postulowała m. in. powiązanie wynagrodzeń wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Natomiast prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa (IO) opowiedziała o przedsięwzięciach kierowanej przez nią placówki. Dzięki wsparciu przyznanemu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, IO otrzymał 52,8 mln zł na centra badawczo rozwojowe. W skierniewickich laboratoriach prowadzone są m. in. prace nad odpornością warzyw i owoców przed skutkami suszy i wysokich temperatur.