DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

O działaniach w czasie pandemii na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

Tematami plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbyło się w czwartek, 18 czerwca br. były analiza działań samorządu województwa łódzkiego i administracji rządowej w okresie pandemii koronawirusa oraz ocena funkcjonowania w praktyce Tarczy Antykryzysowej. Posiedzeniu przewodniczył Waldemar Lutkowski z Forum Związków Zawodowych, przedstawiciel strony pracowników.

Głos w sprawie przygotowań do walki z COVID-19 oraz działań podejmowanych w województwie łódzkim zabrał, między innymi, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Podkreślał znaczenie współpracy różnych służb, a także wielu innych podmiotów w walce z epidemią. Wśród działań wymienił tworzenie szpitali jednoimiennych, laboratoriów oraz miejsc kwarantanny. Podziękował też mieszkańcom regionu za ich dyscyplinę społeczną i za to, jak odpowiedzialnie zachowywali się w czasie wprowadzanych obostrzeń. Podziękował też wszystkim pozostałym zaangażowanym w walkę
z koronawirusem za ich poświęcenie, m.in. służbom sanitarnym, medycznym i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej.

O programach łagodzących gospodarcze skutki epidemii koronawirusa mówił prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Anyszewski. Jedną z form pomocy są preferencyjne pożyczki oferowane mikro, małym i średnim firmom z regionu łódzkiego. W ramach Funduszu Pożyczkowego przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 udzielane są, między innymi, pożyczki w celu zapewnienia płynności finansowej. Inną formą pomocy oferowaną lokalnym przedsiębiorcom są także tzw. pożyczki rozwojowe.

Jednym z prelegentów był także p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski. Przedstawił Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 dla województwa łódzkiego. Wśród głównych założeń tego programu są, m.in., szkolenia, staże, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, wspieranie zatrudnienia kobiet oraz osób chcących pogodzić życie rodzinne
z zawodowym, a także rozwój zatrudnienia w sektorze zielonym i działania na rzecz podejmowania działalności gospodarczej.

O skutkach ekonomicznych spowodowanych pandemią mówił także p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Waldemar Klucha. Głównym celem stały się działania pozwalające utrzymać miejsca pracy. Wielu pracodawców zostało zmuszonych do ograniczenia kosztów prowadzenia swojej działalności, w tym również kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Odpowiedzią na te wyzwania jest szereg działań legislacyjnych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wśród pozostałych gości, którzy wzięli udział w obradach byli między innymi: rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Krzysztof Janecki, dyrektor łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Artur Olsiński, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Paweł Czekalski, konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej dr Rafał Wlazeł oraz konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych dr Anetta Bartczak.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl