O bezpieczeństwie publicznym i rynku pracy na WRDS

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

W czwartek 22 kwietnia br., w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Głównymi tematami spotkania była sytuacja cudzoziemców na rynku pracy oraz bezpieczeństwo publiczne, sytuacja kadrowo-finansowa funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych.

WRDS pozytywnie zaopiniował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa łódzkiego na 2021 rok. Dokument ten określa działania mające na celu między innymi zminimalizowanie bezrobocia, utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.

Podczas posiedzenia powołano Mariana Laskowskiego, członka Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność, w skład zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia WRDS. Zmiana składu spowodowana jest śmiercią śp. Bogdana Osińskiego.

Jednym z głównych tematów była sytuacja cudzoziemców na rynku pracy regionu łódzkiego, również w kontekście pandemii COVID-19. Między innymi dane o zatrudnieniu, wydawanych pozwoleniach, czy rodzaju wykonywanej pracy przez pracowników zagranicznych omówili: p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Wójcik-Powłoka.

Z kolei raport dotyczący stanu przestrzegania przepisów BHP oraz kodeksu pracy w 2020 roku przedstawili: p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara oraz Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Kolejnym punktem dyskusji była analiza bezpieczeństwa publicznego oraz sytuacja kadrowo-finansowa funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w województwie łódzkim. Działania poszczególnych służb przedstawili: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, Zastępca Łódzkiego Komendanta PSP w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Wojciech Płoszaj, Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Onisk oraz przedstawiciele strony związkowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowano na 20 maja. Wśród tematów będą ochrona zdrowia mieszkańców województwa oraz działania antykryzysowe podejmowane w walce ze skutkami pandemii.