DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

O bezpieczeństwie na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Ocena stanu bezpieczeństwa w Łodzi i w całym województwie była tematem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, regionalnej straży ochrony kolei oraz urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne.

Dyskusja poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców regionu łódzkiego odbyła się w czwartek (21 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkanie otworzył i poprowadził wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, który przejął obowiązki po tym jak dotychczasowy przewodniczący WRDS Zbigniew Rau objął mandat poselski.

Temat bezpieczeństwa publicznego przybliżyli zaproszeni prelegenci. Wśród nich był m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadisnp. Andrzej Łapiński, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że w naszym regionie wzrasta poziom bezpieczeństwa.

- Na drogach naszego województwa odnotowaliśmy do dziś 2970 wypadków. Jest to spadek o 11,2 procent w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowaliśmy również mniejszą liczbę rannych czyli 3553, to spadek o 12,3 procent. Jedyna smutna rzecz to niestety wzrost liczby zabitych na naszych drogach. Do dziś odnotowaliśmy 214 ofiar. Rok temu mieliśmy ich 201, czyli zginęło 13 osób więcej – wyliczał nadinsp. Łapiński. - Jeśli chodzi o ogólne bezpieczeństwo publiczne nie odnotowaliśmy żadnych poważnych zakłóceń w trakcie zgromadzeń, uroczystości. Wszystkich Świętych również przebiegło wyjątkowo spokojnie, jak również Święto Niepodległości na naszym terenie. Osoby przejeżdżające przez nasz teren również nie zakłócały porządku. Średni czas reakcji pilnej na terenie naszego województwa wynosi 9 minut 26 sekund. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców pod kątem przestępczości tutaj mamy drobny niewielki spadek dynamiki ilości przestępstw na naszym terenie, z jednoczesnym delikatnym wzrostem wykrywalności.

Prezentację dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie łódzkim przedstawił Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski. Z przedstawionego przez niego raportu wynika, że ze wszystkich podejmowanych interwencji 29 procent dotyczy zdarzeń pożarowych, 63 procent to zdarzenia inne w tym komunikacyjne, a 8 procent podjętych zgłoszeń to fałszywe alarmy. Wśród największych akcji podejmowanych przez straż pożarną w 2019 roku wymieniono: pożar zakładu meblowego w Wieruszowie (2 stycznia), pożar składowiska odpadów Ruszczyn w powiecie radomszczańskim (20 kwietnia), pożar garbarni Gorczyn w powiecie łaskim (26 kwietnia) oraz pożar zakładu stolarskiego Teklinów w powiecie wieruszowskim (18 czerwca).

Wśród pozostałych prelegentów, którzy wzięli udział w dyskusji byli: płk Włodzimierz Jacek Głuch - dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, ppłk Straży Granicznej Monika Szczygieł - Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Dorota Gajewska - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oraz inspektor Marek Sarna z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi.

Następne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego odbędzie się 19 grudnia. Głównym punktem spotkania będzie wybór przewodniczącego WRDS na 2020 rok.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. W skład WRDS wchodzą reprezentanci pracodawców, pracowników, samorządu i strony rządowej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl