Miliony na walkę z bezrobociem

czwartek, 25 kwietnia 2024

Sytuacja na rynku zatrudnienia i stan przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim zdominowały dzisiejsze (25 kwietnia) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber.

W Polsce sukcesywnie spada liczba wypadków śmiertelnych przy pracy. W ubiegłym roku miało ich miejsce 168.

- Główną przyczyną są nieprawidłowe zachowania pracowników – mówi Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy. – Najcięższe wypadki mają miejsce w budownictwie.

Dużo miejsca poświęcono wyzwaniom, jakie stoją przed Inspekcją Pracy. W związku z rosnącym napływem cudzoziemców, w najbliższych latach większy nacisk zostanie położony na kontrole legalności zatrudnienia. W Łódzkiem powstała sekcja zajmująca się tego typu zagadnieniami.

O sytuacji na rynku pracy i podejmowanych działaniach mówił Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. W Łódzkiem bezrobocie kształtuje się na poziomie 5,3-5,4 proc.  Specyfiką naszego województwa jest duży odsetek (ok. 30-40 proc) bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

W tym roku WUP w Łodzi przelał na konta powiatowych urzędów ponad 200 mln zł. – Najwięcej z tych środków jest przeznaczanych na staże – mówi Kamil Jeziorski. – Ta forma zatrudnienia pozwala pracodawcom na sprawdzenie osób zainteresowanych pracą u nich. Ci, którzy się sprawdzą, otrzymują etat.

Ponadto podczas dzisiejszego posiedzenia Rada zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2024 rok.

(dark)