Listopadowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

czwartek, 17 listopada 2022

Udział mieszkańców w wydatkowaniu pieniędzy samorządowych i wykorzystywanie ich pomysłów na poprawę życia w miastach, to tematy, które zdominowały pierwsze stacjonarne po pandemicznej przerwie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Obrady miały miejsce w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego.

Czwartkowe (17 listopada) obrady prowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. W pierwszej kolejności przedstawiciele samorządów, administracji rządowej oraz organizacji pracodawców i pracowników zajęli się współdecydowaniem o inwestycjach w samorządach. W tym punkcie o Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego mówi Michał Trzoska, dyrektor Kancelarii Marszałka. Wyliczył, że w ciągu ostatnich pięciu lat zgłoszono ponad 1300 projektów, a rocznie realizowanych jest ich ponad sto.

- Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców Łódzkiego i budowanie tożsamości regionalnej – powiedział Michał Trzoska. – To się sprawdza.

O zaangażowaniu społecznym łodzian i ich wpływie na funkcjonowanie miasta rozmawiali: dr Jacek Pogorzelski, społecznik Kosma Nykiel i Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.

Dużo miejsca poświęcono również samorządowej polityce mieszkaniowej. Do tematu wprowadził zebranych Artur Waloszczyk, prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie. Problem z punktu widzenia miasta średniej wielkości przedstawił Jarosław Chęcielewski, zastępca prezydenta Skierniewic, który omówił sytuację w swoim mieście. O trudnej sytuacji mieszkaniowej w stolicy województwa rozmawiali m.in. społeczniczka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Marcin Pawlak, p.o. zastępcy dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 22 grudnia br. Tematem będzie m. in. wybór przewodniczącego na kolejny rok.