facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

II POSIEDZENIE PLENARNE WRDS - o reformie systemu oświaty oraz o poziomie bezrobocia w województwie łódzkim i sytuacji cudzoziemców na rynku pracy

W dniu 2 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, któremu przewodniczył Pan Krzysztof T. BORKOWSKI.
Przedstawiciele pracowników, pracodawców, a także strony rządowej i samorządowej przyglądali się reformie oświaty i sytuacji na rynku pracy w województwie oraz sytuacji cudzoziemców pracujących i zamierzających podjąć pracę w naszym regionie.
 
W pierwszej części obrad kontynuowano, rozpoczętą na posiedzeniu lutowym, dyskusję z udziałem Pana Grzegorza WIERZCHOWSKIEGO, Łódzkiego Kuratora Oświaty, w sprawie reformy systemu edukacji i przygotowania do niej w naszym województwie. Większość gmin w regionie łódzkim przyjęła już uchwały dotyczące nowej siatki szkół, która będzie obowiązywać po likwidacji gimnazjów. - Teraz są oceniane - poinformował kurator. - Wydaliśmy już ponad 160 opinii dla samorządów, reszta jest w trakcie analizowania i opiniowania. Tylko 2 gminy nie przyjęły stosownych uchwał. Kuratorium jest z nimi w kontakcie celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
 
Drugi temat dotyczył poziomu bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców. Temat przybliżyli: Pan Andrzej KACZOROWSKI, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Pan Andrzej ŚWIDERSKI, Okręgowy Inspektor Pracy oraz Pani Małgorzata WÓJCIK-POWŁOKA, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W związku z zatrudnianiem cudzoziemców, na posiedzenie zaproszono również Honorowego Konsula Ukrainy w Łodzi, Pana Bogdana Henryka WYSOCKIEGO, którego przedstawicielki obecne były na posiedzeniu i brały udział w dyskusji.
Okazuje się, że tylko w ostatnim półroczu w województwie łódzkim przybyło ok. 4 tys. cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS. Przez ostatnie 2 lata liczba zatrudnionych w naszym regionie obcokrajowców wzrosła trzykrotnie. Pozwolenie na pracę dostawali głównie obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi i Rosji. W trakcie dyskusji poruszono problem dokonania stosownych zmian w przepisach, pod kątem ograniczenia możliwości wykorzystywania uzyskiwania zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce jedynie w celu ich wykorzystania do wyjazdu do krajów Europy Zachodniej.
Cudzoziemcy są chętnie zatrudniani, a mimo to bezrobocie w regionie spada. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w styczniu tego roku wyniosła w województwie łódzkim 8,8 proc., przy krajowym wskaźniku 8,6 proc. Jednocześnie liczni pracodawcy zgłaszają problem z zatrudnieniem pracowników z pewnym doświadczeniem i przygotowaniem zawodowym.
 
WRDS przyjęła uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania z działalności w 2016 roku oraz wskazania swojego kandydata do Rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada rekomendowała Panią Magdalenę MICHALSKĄ, wiceprzewodniczącą Rady OPZZ Województwa Łódzkiego .
 
Kolejne posiedzenie zaplanowano na 20 kwietnia br.  Rada zajmie się szeroko rozumianą tematyką ochrony zdrowia w n/ województwie.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl