Analiza bezpieczeństwa w szkołach województwa łódzkiego oraz ochrona zdrowia mieszkańców regionu na posiedzeniu WRDS

czwartek, 20 maja 2021

20 maja br., w formie wideokonferencji odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS, podczas spotkania poruszyli tematy: bezpieczeństwa w szkołach, sytuacji pracowników niepedagogicznych, ochrony zdrowia mieszkańców regionu łódzkiego oraz wykorzystania środków unijnych z perspektywy 2014-2020 RPO WŁ.

Pierwszym tematem dyskusji była analiza bezpieczeństwa w szkołach województwa łódzkiego oraz sytuacja pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych w Łodzi. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkołach przedstawiła dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Łodzi Dorota Derecka. 

W punkcie dotyczącym sytuacji pracowników niepedagogicznych głos zabrali dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Berenika Bardzka oraz członek WRDS i przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Roman Laskowski, a także przewodniczący NSZZ „Solidarność Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc oraz prezes ZNP w Okręgu Łódzkim Marek Ćwiek. W dyskusji wzięli udział także przedstawiciele innych łódzkich szkół.

Kolejny temat dotyczył ochrony zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu szczepień przeciwko COVID-19. Aktualne informacje przedstawili m.in. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Gajewska, pełnomocnik Wojewody Łódzkiego do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor łódzkiego oddziału NFZ Artur Olsiński, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Szymon Kostrzewski oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Łódzki Zdzisław Bujas.

Przy okazji dyskusji o zdrowiu wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk złożył podziękowania wszystkim pracownikom medycznym zaangażowanym w walkę z pandemią.

- Pamiętajmy, że pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i wiele jeszcze innego personelu pomocniczego ochrony zdrowia często nie wymienianego wprost, ale niezbędnego podczas pandemii również było zaangażowanych i często przypłaciło to swoim zdrowiem, a nawet życiem, dlatego też składam im podziękowania ze strony swojej i samorządu województwa – powiedział Piotr Adamczyk. – Nie tylko dla lekarzy czy też personelu medycznego pracującego w szpitalach wojewódzkich, ale również we wszystkich szpitalach zaangażowanych w walkę z COVID-19.

Ostatni omawiany na dzisiejszym posiedzeniu przez Radę temat dotyczył stanu wykorzystania środków z perspektywy 2014 —2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. To zagadnienie omówiła zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Zakrzewska.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego odbędzie się 17 czerwca. Wśród omawianych tematów będzie m.in. przyszłość regionu bełchatowskiego oraz bezpieczeństwo energetyczne, a także stan bezpieczeństwa Elektrowni Bełchatów.