Łódzkie liderem w opiece rodzinnej

piątek, 31 marca 2023

 

Kwestie pieczy zastępczej i bezpieczeństwa publicznego zdominowały czwartkowe (30 marca) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach pod przewodnictwem Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego wziął udział m. in. Marszałek Grzegorz Schreiber.

Jak poinformowała Anetta Chlebicka, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w naszym regionie działa 79 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dysponują one ponad tysiącem miejsc. Jednym z priorytetów jest stawianie na opiekę rodzinną.

- Łódzkie jest liderem pod tym względem – powiedziała Katarzyna Maciołek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Udział dzieci objętych opieką rodzinną wynosi bowiem ok. 82 proc. i przekracza średnią krajową (74 proc.).

Kwestie stanu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie omówił Marcin Szmaja, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas posiedzenia powołanie do Rady z rąk Marszałka Grzegorza Schreibera, otrzymał Krzysztof Stasiak, przedstawiciel strony rządowej. Ponadto WRDS przyjęła stanowisko w sprawie powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w Bełchatowie.