Ogrody przyjazne naturze

 

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” należy składać
na wzorach załączonych poniżej:


Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków  2022 (plik do pobrania)

*Proszę o zwrócenie uwagi na to, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XLVI/541/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Dotację udzielono 22 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2.949 409,07 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

 Załącznik do Uchwały kliknij aby pobrać

 

Wzory oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”:

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania),

tablica projekt finansowany w całości

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania),

tablica projekt współfinansowany

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 178/22 w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań
w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury stanowią kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
nr 177/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 6 maja 2022 r.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego JST nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 663 35 62, 42 291 97 46

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia: wersja_DOC, wersja_DOCX, wersja_ODT