Aktualności Rolnictwo

piątek, 15 kwietnia 2016
Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Listę wpisywane są produkty tradycyjne i środki spożywcze lub napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat, których jakość lub…
piątek, 1 kwietnia 2016
Produkty tradycyjne to produkty rolne, środki spożywcze lub napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa…
wtorek, 1 marca 2016
W dniach 26-28 lutego 2016 roku odbyła się kolejna już XXII edycja Targów Turystycznych „Na styku kultur”, w trakcie, której Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jak co roku przeprowadził wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności w którym udział wzięło 27 wystawców z regionu prezentujących 45 produktów.…
poniedziałek, 15 lutego 2016
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej…
środa, 10 lutego 2016
Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie podjęła decyzję o utworzeniu „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” na rok 2016 dla odmian np. gatunków: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenżyto jare, ziemniak (grupy wczesności).   Podstawą do ustalenia tej…