Aktualności Rolnictwo

środa, 1 lutego 2017
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku na terenie województwa łódzkiego.
piątek, 20 stycznia 2017
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi…
piątek, 13 stycznia 2017
KONKURS POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI – EDYCJA 2017 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż rozpoczął nabór wniosków do wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności. Finał konkursu odbędzie się w dniu       17 marca 2017 roku w Hali Expo – Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi.  …
piątek, 13 stycznia 2017
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2017.   Zainteresowane samorządy powinny złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,…
środa, 28 grudnia 2016
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 na terenie województwa łódzkiego.
piątek, 18 listopada 2016
Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2016 realizuje zadanie: pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI W ROKU…