Kreowanie marki łódzkie i kontynuacja projektu - Kreowanie marki łódzkie przez promocję tradycyjnych smaków regionu - część II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego 

Województwo Łódzkie w roku 2011 rozpoczęło realizację projektu pn. „Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu” dofinansowywanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.
W kolejnych trzech latach, podczas Międzynarodowych Targów Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi, organizowane będzie przedsięwzięcie składające się z trzech zadań.

Pierwszym zadaniem jest organizacja wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych Tygiel Smaków.
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego i tożsamości mieszkańców, mogących stanowić rozpoznawalną markę regionu.

Wszystkie produkty biorące udział w konkursie są badane przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi posiadający akredytację unijną.

Komisja konkursowa ocenia produkty, ich wygląd, smak, jakość, powiązanie z regionem, tradycyjny sposób przygotowania, wykorzystanie lokalnych składników, sposób prezentacji, znajomość historii produktu.

Nagrodami w poszczególnych kategoriach konkursowych są rzeźby „Tygielki Smaków”, nagrodą główną natomiast „Tygiel Smaków”. Tygiel Smaków przyznawany jest jednemu, wyjątkowemu produktowi, który zdaniem komisji konkursowej może stać się marką regionu, a z pewnością jego bardzo dobrą wizytówką.

 

 

 
Przy realizacji dwóch pozostałych zadań Województwo Łódzkie będzie współpracować z instytycjami, organizacjami, których celem jest propagowanie i dbałośc o nasze produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane przy wykorzystaniu tradycyjnych receptur i metod.
Drugim zadaniem jest organizacja dwuetapowego konkursu kulinarnego Tradycyjne Smaki Regionu dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województw łódzkiego o profilu kucharz.

Konkurs ma za zadanie zwróceniu uwagi uczniów szkół gastronomicznych – przyszłych szefów kuchni, kucharzy, na możliwości wykorzystania bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych regionu w restauracyjnym menu, wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie promocji tradycyjnych smaków regionu i kreowanie silnej marki ŁÓDZKIE.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie muszą opracować przepis na danie główne i przystawkę z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu, który jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych lub jest laureatem poprzednich edycji konkursu Tygiel Smaków. Przepisy te zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni najlepsze receptury. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do udziału w II etapie konkursu. Drugi etap odbędzie się podczas Targów Natura Food w Łodzi i polegac będzie na przygotowaniu potraw według przedstawionych wczesniej receptur.

Trzecim zadaniem jest organizacja warsztatów dla szefów kuchni z restauracji z terenu województwa łódzkiego oraz pokaz kulinarny.

Po zakończeniu targów zostanie przygotowana i wydana publikacja zawierająca autorskie przepisy Szefów kuchni prowadzących warsztaty i pokazy oraz uczniów biorących udział w konkursie, dań z wykorzystaniem produktów tradycyjnych, lokalnych z regionu. W ten sposób zwiększy się trwałość projektu oraz możliwość promocji marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu.Kreowanie Marki Łódzkie poprzez promocję Tradycyjnych Smaków Regionu - część II
 
Przedmiotem projektu jest kreowanie marki Łódzkie promuje poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu.
Realizację projektu można podzielić na dwa zadania. Pierwszym zadaniem jest organizacja wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych Tygiel Smaków. Będzie to już VII edycja tego konkursu. Jego celem jest identyfikacja produktów tradycyjnych województwa łódzkiego.
 
Drugim zadaniem projektu jest próba przekonania i zachęcenia obecnych szefów kuchni restauracji oraz uczniów szkół gastronomicznych z naszego regionu do wykorzystywania łódzkich produktów tradycyjnych, lokalnych, sezonowych w menu restauracji oraz samych mieszkańców i turystów i dzięki temu długoterminowe promowanie przy pomocy tradycyjnych smaków regionu marki Łódzkie.
 
Oba zadania projektu zostaną zrealizowane podczas Targów Natura Food 2014. Od początku konkurs Tygiel Smaków był organizowany jako impreza towarzysząca targom Natura Food. Idea targów i pomysł na konkurs powstały w tym samym czasie, dzięki ścisłej współpracy Samorządu Województwa z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi Spółką Targową Sp. z o.o. Wspólna organizacja obu imprez przynosi obopólne korzyści. Województwo ma możliwość przeprowadzenia konkursu podczas dynamicznie rozwijającej się imprezy związanej ściśle z tematyką konkursu. Dzięki temu potrzebne są mniejsze nakłady na oddzielną promocję imprezy, aktualizowanie baz kontaktowych-branżowych, zainteresowanie mediów, środowisk handlowych, mieszkańców itp..
 
 
Wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, utożsamianych z naszym regionem, mogących stanowić rozpoznawalną markę regionu. Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do podnoszenia świadomości regionalnej społeczeństwa, budowania podmiotowości kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie tradycji kulinarnych, w rezultacie do promowania marki Łódzkie i rozwoju gospodarki.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu, spośród nadesłanych w określonym terminie zgłoszeń wybieranych jest 35 produktów, które biorą udział w konkursie. Wszystkie produkty biorące udział w konkursie są poddawane badaniom laboratoryjnym w Łodzi. Każdy produkt otrzymuje wyniki badań oraz certyfikat potwierdzający jego wysoką jakość. Dzięki tym badaniom, Beneficjent ma pewność, że prezentowane produkty są faktycznie wysokiej jakości i mogą dobrze i skutecznie promować markę Łódzkie.
 
 
Nagrodami są Tygielki Smaków (w poszczególnych kategoriach produktów) i Tygiel Smaków (nagroda główna) rzeźby zaprojektowane i wykonane przez znaną, łódzką rzeźbiarkę Zofię Władykę-Łuczak. Wybór projektu odbył się w roku 2008 w drodze konkursu. Województwo jest właścicielem praw autorskich.
 
 
Konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych Tradycyjne smaki regionu
 
Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap rozpocznie kiedy do szkół zostanie rozesłany regulamin wraz z zaproszeniem do udziału. Pary uczniów będą miały za zadania przygotowanie receptur na przystawkę oraz danie główne z wykorzystaniem minimum 2 produktów lokalnych lub tradycyjnych regionu każda. Do połowy września konkursowe receptury zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
a następnie przekazane Jury.
 
Jury wybierze najlepsze propozycje i pary uczniów, które będą ich autorami zostaną zaproszone do II etapu konkursu. II etap odbędzie się w piątek podczas targów Natura Food i polegać będzie na przygotowaniu w określonym w regulaminie czasie potraw zgodnie z nadesłanymi recepturami. Technikę przygotowania i walory smakowo-estetyczne będą oceniane przez profesjonalne Jury degustacyjne.
Laureaci dostaną nagrody i dyplomy oraz zostaną zaproszeni do odbycia praktyk w kuchniach restauracji członków Jury. 
Przy konkursie dla uczniów ze szkół gastronomicznych Jury musi składać się z autorytetów kulinarnych, szefów kuchni, mających doświadczenie w pracach jury konkursów kulinarnych. Muszą to być osoby, które będą potrafiły ocenić nie tylko pomysłowość w przygotowaniu receptur, ale przede wszystkim możliwość przygotowania tych potraw, a następnie sposób ich wykonania od strony technicznej, technologicznej, estetycznej i organoleptycznej. Ocena przez wzbudzających szacunek, doświadczonych jurorów, zdobyta nagroda, będą mogły mieć wpływ na podejmowanie przez uczniów decyzje w późniejszym życiu zawodowym. W rezultacie do zainteresowania się kuchnią tradycyjną i wykorzystywaniem jej produktów w swoich kuchniach, a tym samym promocji marki Łódzkie.
 
 
Warsztaty i pokaz kulinarny
W sobotę podczas targów Natura Food zorganizowane zostaną warsztaty i pokaz dla kucharzy, szefów kuchni
z naszego regionu oraz mieszkańców i gości targów, turystów.
W czasie części warsztatowej będzie można wziąć czynny udział w przygotowywaniu autorskich przepisów osoby prowadzącej, pierwszeństwo będą mieli szefowie kuchni i kucharze.
Warsztaty dla szefów kuchni, kucharzy i osób odwiedzających targi musi poprowadzić wybitny autorytet w tym środowisku. Osoba nieznana, bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia nie będzie wzbudzała zaufania i nie przekona, że można wykorzystywać produkty tradycyjne danego regionu w sposób atrakcyjnych dla klientów, przynoszący zyski jednocześnie promując przy tym swój region.
Pokaz kulinarny będzie pokazem przygotowania autorskich przepisów przez szefa kuchni będącego autorytetem kulinarnym i jednocześnie osobą medialną.

Wyniki konkursu Tygiel Smaków Edycja 2014 oraz Konkursu Tradycyjne Smaki Regionu Edycja 2014
 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego 

 
 
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.