Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia WRDS

 

 

SKŁAD ZESPÓŁU PROBLEMOWEGO
DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA WRDS

1 NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego Marian Laskowski członek ZR ZŁ NSZZ Solidarność członek
2 NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego Anna Malińska członek ZR ZŁ NSZZ Solidarność członek
3 NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego Ewa Zielińska przewodnicząca Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność Ziemi Łódzkiej wiceprzewodniczący
4 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Zdzisława Kotulska-Hofmokl Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia Dzielnicy Łódź
- Polesie z siedzibą w Woj. Specjalistycznym Szpitalu im. Pirogowa
członek
5 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Mirosław Głogowski  Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego członek
6 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Dariusz Tomczyk Członek Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej;
członek
7 Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Zdzisław Bujas członek WRDS, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Łódzkiego, przewodniczący
8 Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Jolanta Korbicka wiceprzewodnicząca ZRŁ OZZPiP wiceprzewodnicząca
9 Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Wojciech Werbicki wiceprzewodniczący Krajowego ZZ Pracowników Ratownictwa Medycznego członek
10 Business Centre Club Bogdan Lewiński członek WRDS, sekretarz
11 Business Centre Club Jolanta Jędrasik specjalista rozliczeń z NFZ,
Centrum ABiS w Głownie
członek
12 Business Centre Club Ewa Sobkiewicz Media Badania sp. z o.o. – prezes,
Salve Medica sp. z o.o. s.k. – współwłaściciel,
Salve sp. z o.o. s.k. – współwłaściciel 
członek
13 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan Maciej Plutecki Dyrektora Biura RZPPZŁ Lewiatan,
członek Rady NFZ w Łodzi
członek
14 Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan Grzegorz Mąkosa Ortopedia i Rehabilitacja członek
15 Wojewoda Łódzki Małgorzata Cieślak pracownik Oddziału zdrowia publicznego, Łódzki Urząd Wojewódzki członek
16 Wojewoda Łódzki Arkadiusz Makoski pracownik Oddział ratownictwa medycznego,
Łódzki Urząd Wojewódzki
członek
17 Marszałek Województwa Magdalena Amrozik Zastępca Dyrektora Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego członek
18 Marszałek Województwa  Piotr Korżyk Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi członek