Aktualności Dialog Społeczny

wtorek, 14 czerwca 2022
Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu…
wtorek, 14 czerwca 2022
Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej. Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski,…
poniedziałek, 4 kwietnia 2022
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zajęła się w czwartek (17 lutego) szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i epidemiologicznego. Zbiorczą informację na temat pracy policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej przedstawił Marcin Szmaja, zastępca dyrektora Wydziału…
czwartek, 3 lutego 2022
W czwartek 20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od dyskusji na temat projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. To dokument, który został poddany konsultacjom społecznym po przyjęciu wstępnej wersji przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan dla obszaru…
piątek, 17 grudnia 2021
W czwartek 16 grudnia br., w formie wideokonferencji odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Członkowie WRDS w pierwszej kolejności omówili kwestie związane z sytuacją epidemiczną w naszym województwie. Najnowsze dane przedstawiły: Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Magdalena Amrozik, dyrektor…
czwartek, 18 listopada 2021
Tematami listopadowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego były polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska oraz jej wpływ na rozwój gospodarki w województwie łódzkim, a także sytuacja demograficzna regionu  łódzkiego.  Pierwszym tematem była polityka klimatyczna, energetyczna oraz ochrona środowiska w kontekście rozwoju gospodarki w naszym regionie. O Terytorialnym Planie…