Aktualności Dialog Społeczny

piątek, 28 czerwca 2019
Stan zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz sytuacja w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kwestii ratownictwa medycznego, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stanu liczebnego łóżek na oddziałach geriatrycznych – to główne tematy plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządu oraz pracodawców i pracowników odbyła się w…
wtorek, 25 czerwca 2019
agenda POSIEDZENIA PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 23 maja 2019 R. „Stan zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz  …
czwartek, 23 maja 2019
Sytuacja na rynku pracy i wpływ rządowych programów wspierających rodziny z dziećmi na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego to główne tematy majowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.  Pierwsza część obrad dotyczyła kluczowych zjawisk na rynku pracy: poziomu bezrobocia i sytuacji cudzoziemców. Jak zaznaczyła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Ewa Fijałkowska…
poniedziałek, 20 maja 2019
PORZĄDEK POSIEDZENIA PLENARNEGO 23 MAJA 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 25 kwiatnia 2019 r. Sytuacja na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o poziomie bezrobocia, sytuacji cudzoziemców na…
czwartek, 25 kwietnia 2019
Sprawy pracownicze były głównym tematem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli pracodawców, pracowników oraz administracji publicznej odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.  Podczas plenarnego posiedzenia WRDS w czwartek (25 kwietnia) rozmawiano o stanie zatrudnienia oraz kwestiach przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim. Pełniąca obowiązki dyrektora…
środa, 24 kwietnia 2019
PORZĄDEK POSIEDZENIA PLENARNEGO 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 21 marca 2019 r. Wręczenie aktu powołania do składu Rady Panu Jerzemu Romańskiemu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.…