Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 17 października 2019
24 października 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 19 września 2019 r. „Wektory rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego” . Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia.
piątek, 20 września 2019
W czwartek 19 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Plenarne WRDS. Miejscem obrad była siedzibia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.  Pierwszym tematem posiedzenia była Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku. Założenia tego istotnego dla naszego regionu dokumentu i stan pracy nad nim przedstawiła Anna Szymańska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.…
piątek, 13 września 2019
WYJAZDOWE POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  19 WRZEŚNIA 2019  godz. 10:00 - 13:00 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Świętej Barbary 3 Obrady Plenarne WRDS Przyjęcie protokołu z posiedzenia WRDS z dnia 27 czerwca br. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”. „Wpływ budowy Centralnego Portu…
piątek, 28 czerwca 2019
Stan zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz sytuacja w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kwestii ratownictwa medycznego, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stanu liczebnego łóżek na oddziałach geriatrycznych – to główne tematy plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządu oraz pracodawców i pracowników odbyła się w…
wtorek, 25 czerwca 2019
agenda POSIEDZENIA PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 23 maja 2019 R. „Stan zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz  …
czwartek, 23 maja 2019
Sytuacja na rynku pracy i wpływ rządowych programów wspierających rodziny z dziećmi na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego to główne tematy majowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.  Pierwsza część obrad dotyczyła kluczowych zjawisk na rynku pracy: poziomu bezrobocia i sytuacji cudzoziemców. Jak zaznaczyła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Ewa Fijałkowska…