Aktualności Dialog Społeczny

wtorek, 17 grudnia 2019
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w czwartek 19 grudnia br. o godz. 10:00 w Sali 100-lecia Niepodległości (nr 116A) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104. Podczas spotkania członkowie Rady dokonają wyboru Przewodniczącego WRDS WŁ na rok 2020.…
piątek, 22 listopada 2019
Ocena stanu bezpieczeństwa w Łodzi i w całym województwie była tematem plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, regionalnej straży ochrony kolei oraz urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne. Dyskusja poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców regionu łódzkiego odbyła się w…
piątek, 15 listopada 2019
Serdecznie zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w czwartek 21 listopada br. o godz. 10:00 w Dużej Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 (I piętro). Podczas spotkania dokonana zostanie analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Łodzi i…
piątek, 25 października 2019
Główny temat posiedzenia plenarnego WRDS brzmiał: „Wektory rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego”. W obradach wziął udział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Posiedzenie poprowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący WRDS. - Wojewoda łódzki, pan profesor Zbigniew Rau, odbiera mandat posła w parlamencie i w związku z tym,…
czwartek, 17 października 2019
24 października 2019 r. godz. 10:00 Duża Sala Obrad Sejmiku WŁ (104) Łódź;  Al. Piłsudskiego 8   Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 19 września 2019 r. „Wektory rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego” . Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia.
piątek, 20 września 2019
W czwartek 19 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Plenarne WRDS. Miejscem obrad była siedzibia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.  Pierwszym tematem posiedzenia była Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku. Założenia tego istotnego dla naszego regionu dokumentu i stan pracy nad nim przedstawiła Anna Szymańska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.…