Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 20 października 2022
Październikowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego miało formę szkolenia. - Szkolenie i jego temat z pewnością będzie pomocne w państwa codziennej działalności i pracy – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i przewodniczący WRDS, otwierając spotkanie. Zanim rozpoczęło się szkolenie, marszałek Grzegorz Schreiber oficjalnie odwołał Waldemara Lutkowskiego, który…
czwartek, 15 września 2022
W czwartek 15 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina…
wtorek, 21 czerwca 2022
Rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej w naszym regionie oraz Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego – to główne tematy czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się 14 czerwca w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym tematem omawianym na WRDS była turystyka.…
wtorek, 14 czerwca 2022
Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu…
wtorek, 14 czerwca 2022
Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej. Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski,…
poniedziałek, 4 kwietnia 2022
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zajęła się w czwartek (17 lutego) szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i epidemiologicznego. Zbiorczą informację na temat pracy policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej przedstawił Marcin Szmaja, zastępca dyrektora Wydziału…