Aktualności Dialog Społeczny

środa, 23 grudnia 2015
22 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zainaugurowała działalność Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie otworzył marszałek Witold Stępień.   Rada jest gremium, które dzięki tegorocznej ustawie uchwalonej jeszcze przez Sejm poprzedniej kadencji, zastąpiła tzw. Komisję Trójstronną obradującą dotąd pod kierownictwem wojewody. Teraz spotkania Rady organizował będzie Samorząd Województwa…
środa, 23 grudnia 2015
W dniu 29 paździerika 2015 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie zamykające prace Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która w zawiązku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zostaje zastąpiona przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego,…
piątek, 30 października 2015
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej…