Aktualności Dialog Społeczny

środa, 23 grudnia 2015
W dniu 29 paździerika 2015 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie zamykające prace Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która w zawiązku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zostaje zastąpiona przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego,…
piątek, 30 października 2015
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej…