Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 27 kwietnia 2023
Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za nami. Spotkanie zdominowały tematy związane ze szkolnictwem zawodowym i sytuacją na rynku pracy w Łódzkiem. WRDS po raz pierwszy zebrał się pod przewodnictwem nowego wojewody Karola Młynarczyka. Na posiedzeniu obecny był Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, który przybliżył zebranym najważniejsze działania Rady…
piątek, 31 marca 2023
  Kwestie pieczy zastępczej i bezpieczeństwa publicznego zdominowały czwartkowe (30 marca) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach pod przewodnictwem Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego wziął udział m. in. Marszałek Grzegorz Schreiber. Jak poinformowała Anetta Chlebicka, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w naszym regionie działa 79 placówek…
czwartek, 23 lutego 2023
Podsumowanie pomocy, jaką instytucje oraz mieszkańcy udzielili ludziom, którzy schronili się przed wojną w naszym regionie oraz to, jak dziś żyją u nas uchodźcy, było głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WŁ. - Jesteśmy w przededniu pierwszej rocznicy straszliwej napaści Rosji na Ukrainę, a dziś będziemy dyskutować o sytuacji…
czwartek, 2 lutego 2023
Zdrowie mieszkańców województwa było głównym tematem pierwszego w tym roku posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Równocześnie było to pierwsze spotkanie, któremu przewodniczył Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Do końca 2022 roku na czele gremium stał Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Członkowie WRDS spotkali się w czwartek, 2 lutego…
czwartek, 22 grudnia 2022
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 to główny temat grudniowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Dzisiejsze spotkanie było ostatnim pod przewodnictwem Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego. Z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego trafi 2 mld 745 mln unijnych euro. -To było niezwykle trudne do osiągnięcia. Negocjacje prowadziliśmy długo, a…
czwartek, 17 listopada 2022
Udział mieszkańców w wydatkowaniu pieniędzy samorządowych i wykorzystywanie ich pomysłów na poprawę życia w miastach, to tematy, które zdominowały pierwsze stacjonarne po pandemicznej przerwie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Obrady miały miejsce w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego. Czwartkowe (17 listopada) obrady prowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu…