Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 15 września 2022
W czwartek 15 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina…
wtorek, 21 czerwca 2022
Rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej w naszym regionie oraz Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego – to główne tematy czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się 14 czerwca w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym tematem omawianym na WRDS była turystyka.…
wtorek, 14 czerwca 2022
Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu…
wtorek, 14 czerwca 2022
Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej. Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski,…
poniedziałek, 4 kwietnia 2022
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zajęła się w czwartek (17 lutego) szeroko pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i epidemiologicznego. Zbiorczą informację na temat pracy policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz służby więziennej przedstawił Marcin Szmaja, zastępca dyrektora Wydziału…
czwartek, 3 lutego 2022
W czwartek 20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie plenarne rozpoczęło się od dyskusji na temat projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. To dokument, który został poddany konsultacjom społecznym po przyjęciu wstępnej wersji przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan dla obszaru…