facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

WRDS o rozwoju gospodarczym regionu i sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia

W dużej sali obrad Urzędu Marszałkowskiego przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, samorządu i administracji państwowej zapoznali się z obecną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną województwa. Ewa Paturalska, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, przedstawiła optymistyczne dane. Rosną wskaźniki dotyczące PKB na jednego mieszkańca, liczby podmiotów gospodarczych, a także dochody gmin z podatku CIT. Niezmiennie maleje stopa bezrobocia. Na niskim poziomie utrzymuje się niestety przyrost naturalny.
 
Szanse i zagrożenia regionu łódzkiego jako centrum logistyczne Polski przedstawiły Ewa Florczyk, dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości UMWŁ, oraz Magdalena Trybuchowska z Departamentu Infrastruktury UMWŁ.
 
Poruszona została także sytuacja kadrowa w ochronie zdrowia województwa łódzkiego, którą zreferował Zdzisław Bujas, Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia przy WRDS.

Tematem kolejnego posiedzenia WRDS wyznaczonego na dzień 21 września będzie ochrona środowiska.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl