facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

WRDS o ochronie zdrowia i Regionalnym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. zajmowała się tematem sieci szpitali, a także sytuacją na rynku pracy.

Zanim jednak rozpoczęto rozmowę merytoryczną o polityce zdrowotnej, w poczet Rady przyjęto nowego członka. Jest nim Adam Tępiński, prezes zarządu spółek Grupy Paradyż, reprezentujący stronę pracodawców. Akt powołania wręczył mu Pan Krzysztof T. Borkowski, przewodniczący WRDS.
Pan Adam Tępiński zastąpił  Panią Urszulę Gocał, prezesa zakładów Olimpia, która zrezygnowała z zasiadania w WRDS.

Rada wysłuchała informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców województwa, sytuacji w ochronie zdrowia w regionie, planowanych zmianach organizacyjnych w jednostkach służby zdrowia.
Głównymi prelegentami w tym temacie byli: Pan Artur Olsiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Magdalena Amrozik, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Pani Anna Jochemczyk z oddziału zdrowia publicznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 
W dalszej części spotkania członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowali Regionalny Plan działania na rzecz Zatrudnienie w 2017 roku, który przedstawił Pan Andrzej Kaczorowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Kolejne posiedzenie WRDS wyznaczono na dzień 23 maja br.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl