facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Posiedzenie Prezydium w sprawie S14

W dniu 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Poniżej treść stanowiska, które zostało przyjęte podczas posiedzenia.

STANOWISKO nr 2/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie realizacji inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego ponownie przedkłada poniższe stanowisko.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, w skład której wchodzą reprezentanci pracowników, pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej, z niepokojem przyjęła do wiadomości informację o możliwości unieważnienia przetargu na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi, w ciągu drogi ekspresowej S14.
Znaczenie tej inwestycji dla Łodzi i sąsiednich miast jest ogromne. Województwo Łódzkie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem obciążenia dróg krajowych, a Łódź należy do najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Droga ekspresowa S14 pełnić będzie funkcję zachodniej obwodnicy Łodzi, dopełniając zrealizowany w większości ring wokół Łodzi. Odciąży od ruchu tranzytowego Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Pabianice i Zgierz oraz łącząc autostradę A2 i drogę ekspresową S8 zapewni miastom aglomeracji łódzkiej połączenie z bazową siecią TEN-T. Ponadto poprawi znacznie dostępność transportową prężnie rozwijającej się Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz usprawni dojazd do łódzkiego lotniska zwiększając jego wykorzystanie. Niebagatelne znaczenie ma też budowa obwodnicy w aspekcie możliwości uzyskania przez Polskę prawa do organizacji w Łodzi wystawy EXPO 2022 i zakładanego napływu kilku milionów gości w okresie trwania tego wydarzenia.
Szybka realizacja tej inwestycji byłaby też znaczącym impulsem gospodarczym dla całego regionu oraz miałaby pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Pozwoliłaby poprawić jakość powietrza, przyczyniającego się obecnie w dużym stopniu do utrzymywania na niskim poziomie stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i miast aglomeracji łódzkiej. Powstanie obwodnicy przyniosłoby też znaczne oszczędności dla setek tysięcy kierowców, tracących obecnie czas i paliwo na przejazd przez Łódź i okoliczne miasta. Znacząco poprawiłyby się także wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym rejonie.
W przypadku unieważnienia przetargu oraz przystąpienia do kolejnych prac projektowych mających na celu ew. obniżenie kosztów tej inwestycji, nastąpi z pewnością opóźnienie terminu budowy obwodnicy co najmniej o rok. Informacje te wzbudziły negatywne emocje mieszkańców i pogorszyły nastroje społeczne
w naszym regionie.
Przyjmując z satysfakcją wieloletnie prace przygotowawcze, dotychczas poniesione przez stronę rządową koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i długim procesem uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, w tym wydanej w połowie ubiegłego roku decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wyrażamy przekonanie, że prace powinny być zakończone, zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców naszego regionu, decyzją o budowie obwodnicy w dotychczasowym kształcie.

Zdając sobie sprawę z realiów ekonomicznych zwracamy uwagę na fakt, iż nowy projekt może
w przyszłym procesie przetargowym nie przynieść oczekiwanych oszczędności. Natomiast opóźnienie
w realizacji tej inwestycji będzie skutkować kosztami społecznymi związanymi z wpływem ruchu tranzytowego na zdrowie mieszkańców Łodzi oraz okolicznych miast, a także kosztami ponoszonymi przez użytkowników przejazdów tranzytowych przez nasze miasta, które mogą znacznie przekroczyć planowane oszczędności.
W przekonaniu, że Pan Minister uwzględni nasze stanowisko podejmując decyzję dotyczącą obwodnicy Łodzi, pozostajemy                              
z poważaniem                                                             
Przewodniczący                                                
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Województwa Łódzkiego
Krzysztof T. Borkowski
 

Stanowisko otrzymują:
  1. Minister Infrastruktury i Budownictwa
  2. Parlamentarzyści  okręgu 9 i 11
  3. Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego
  4. Samorządy: miasto Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Zgierz.
  5. Media

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl