facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

21 wrzesień - posiedzenie Plenarne WRDS

21 września o godz. 10:00 w Dużej Sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, I piętro) zbierze się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.
Tematami posiedzenia będzie ochrona środowiska w województwie oraz ocena funkcjonowania ustawy o dialogu społecznym i WRDS
PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
w dniu 21 WRZEŚNIA 2017 r. godz. 10:00

  1. Otwarcie posiedzenia plenarnego i przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego w dnia 22 czerwca 2017 r.
  3. Wręczenie aktów powołania nowym członkom WRDS
    Pan Mariusz Maj – OPZZ; Pan Stanisław Syguła – ZRP
     
  4. Stan Środowiska w Województwie Łódzkim

 a) Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim.
Prelegent: Pan Krzysztof Wójcik Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
 
b) Gospodarka odpadami.
Prelegent: Pan Radosław Mikuła Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego
 
c) Powietrze i jego ochrona.
Prelegent: Pan Radosław Mikuła Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego
 
d) Źródła finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza.
Prelegenci: Pani Krystyna Czechowska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Dyrektor Biura,  Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania
                   Pan Dominik Patora Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego WŁ.
 
e)   Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Prelegent: Pan Hieronim Andrzejewski Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
 
 5. Uchwała w sprawie poszerzenia składu Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7.  Zakończenie posiedzenia

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl