Dodatkowe 33,9 mln zł na budowę trasy Łódź – Górna

wtorek, 19 września 2023

Bardzo dobre informacje dla mieszkańców Łodzi. Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał dodatkowe 33,9 mln złotych unijnego wsparcia na budowę Trasy Górna.

- Dodatkowe środki w wysokości blisko 34 mln zł pochodzą z projektu rewitalizacyjnego realizowanego przez Łódź. Miasto nie potrafiło skutecznie wykorzystać całego dofinansowania unijnego przeznaczonego na ten cel. Zarząd Województwa Łódzkiego, dostrzegając trudności w wykorzystaniu funduszy przez Urząd Miasta Łodzi, wyraził zgodę na zagospodarowanie tych środków w ramach budowy trzeciego etapu Trasy Górna - mówił Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jej całkowity koszt to ponad 123 mln złotych. Łączna wartość dofinansowania po zwiększeniu środków to prawie 108 mln zł, w tym 11,6 mln zł z budżetu Państwa.

Przedłużenie Trasy Górna powstaje w ramach dwóch projektów: wojewódzkiego i miejskiego. Samorząd województwa łódzkiego wywiązał się w terminie ze swojego zadania. W lipcu tego roku oddany został do użytku odcinek drogi wojewódzkiej 714 - łączący Łódź z autostradą A1 w gminie Brójce. To w sumie 2,3 km. Wartość zadania realizowanego przez samorząd województwa łódzkiego to ponad 30 mln zł, z czego 19 mln to dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020, a ponad 2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Trzeci etap budowy Trasy Górna, za które odpowiada miasto Łódź, powinien zakończyć się do 31 grudnia tego roku. Projekt obejmuje m.in. roboty drogowe, budowę oświetlenia, powstanie dróg dojazdowych i zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych. Trasa Górna poprawi bezpieczeństwo, zwiększy komfort jazdy i skróci czas podróży.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kolejny już raz wspiera środkami unijnymi inwestycje realizowane przez Miasto Łódź. Nie zawsze są one jednak dobrze wykorzystywane, jak w przypadku modernizacji linii tramwajowej na ul. Konstantynowskiej, od pętli tramwajowej Zdrowie do granic miasta. Dziś już wiemy, że inwestycja nie zakończy się – tak jak planowano - do końca bieżącego roku, cel projektu nie zostanie więc zrealizowany, a to może oznaczać dla Łodzi utratę części lub całości dofinansowania.

fot. Adam Staśkiewicz, Piotr Wajman