Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Program Rządowo-Samorządowy „Orlik 2012”

Program zakłada budowę kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych i nowoczesnych kompleksach boisk.
Jednym z warunków przyznania dotacji jest deklaracja jednostki samorządu terytorialnego, że obiekty będą ogólnodostępne  i nieodpłatne. Głównymi celami programu są: 

● udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej,
● zachęcanie jak największej liczby dzieci i młodzieży do regularnego uprawiania sportu,
● popularyzacja aktywnego stylu życia - rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i rekreacją,
 
Orliki w województwie łódzkim

Lokalizacja poszczególnych Orlików w województwie łódzkim
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl