facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego


Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
1. Pan Krzysztof T. Borkowski  Przewodniczący Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
2. Pan Marek Błaszczyk  Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
3. Pan Waldemar Krenc Wiceprzewodniczący Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
4. Pan Waldemar Lutkowski Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
5. Pan Artur Matiaszczyk Wiceprzewodniczący Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
6. Pan Zbigniew Rau Wiceprzewodniczący Wojewoda Łódzki
7. Pan Stanisław Syguła Wiceprzewodniczący Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi
8. Pan Wojciech Słowikowski Wiceprzewodniczący Właściciel Doradztwo Gospodarcze
9. Pan Witold Stępień  Wiceprzewodniczący Marszałek Województwa Łódzkiego

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
Przedstawiciele strony samorządowej:
1. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego 
Przedstawiciele Marszałka
2. Pan Stanisław Cubała Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego;
Starosta Piotrkowski
3. Pan Henryk Brzyszcz      Prezes Zarządu Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
Przedstawiciele strony pracowników:
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
4. Pan Waldemar Krenc Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
5. Pan Bogdan Osiński Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
6. Pan Zbigniew Bogusławski Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”
7. Pan Roman Laskowski  
Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ
8.  Pan Marek Błaszczyk Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
9.  Pan Adam Olejnik Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
10. Pan Szczepan Króliczak Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
11. Pan Mariusz Maj  Członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych FZZ
12. Pan Jarosław Ćmiel Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
13. Pan Waldemar Lutkowski Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
14. Pan Krzysztof Fidelis Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Zwiazków Zawodowych
15. Pan Zdzisław Bujas Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
Przedstawiciele strony pracodawców:
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego ZRP
16. Pan Stanisław Syguła Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
17. Pani Lidia Buczek Zastępca Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi
18. Pan Paweł Saar    
Przedstawiciele Business Centre Club – Związek Pracodawców BCC
19. Pan Krzysztof T. Borkowski Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, kanclerz Loży Łódzkiej
20. Pan Bogdan Lewiński      
21. Pan Adam Tępiński Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
22. Pan Artur Matiaszczyk     Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
23. Pan Jarosław Gawryś      pełnomocnik rektora Społecznej Akademi Nauk ds. współpracy z biznesem
24. Pan Piotr Kleinschmidt    Prezes Zarządu ACER Consulting Sp. z o.o.
Przedstawiciele Pracodawcy RP 
25. Pan Wojciech Słowikowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pracodawców Przemysłu Lekkiego,
Właściciel Doradztwo Gospodarcze
26. Pan Waldemar Biliński    Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Przemysłu Lekkiego, 
Właściciel Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI
27.Pan Marek Szydłowski Dyrektor Departamentu HR, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.
Przedstawiciele strony rządowej:
28. Pan Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki 
Przedstawiciele Wojewody
29. Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki
30. Pani Zdzisława Janowska   

 
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
2. Pan Krzysztof T. Borkowski  od 1 stycznia 2017 r.  - obecnie
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
 
1. Pan Waldemar Krenc od 22 grudnia 2015 r. - 31 grudnia 2016 r. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl