Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

 

PREZYDIUM W 2023 ROKU
 1. Pan Marek Błaszczyk  Przewodniczący Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
 2. Pani Dorota Ryl Wiceprzewodnicząca Wojewoda Łódzki
 3. Pan Krzysztof T. Borkowski  Wiceprzewodniczący Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
 4. Pan Waldemar Krenc Wiceprzewodniczący Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
 5. Pani Joanna Skrzydlewska Wiceprzewodnicząca Marszałek Województwa Łódzkiego
 6. Pan Krzysztof Balcer Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
 7. Pan Artur Matiaszczyk Wiceprzewodniczący Konfederacja Lewiatan
 8. Pan Stanisław Syguła Wiceprzewodniczący Związek Rzemiosła Polskiego
 9. Pan Wojciech Słowikowski Wiceprzewodniczący Pracodawcy RP
10. Pan Jerzy Romański Wiceprzewodniczący 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

SKŁAD WRDS
PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ:
1. Pani Joanna Skrzydlewska Marszałek Województwa Łódzkiego 
Przedstawiciele Marszałka
2. Pani Iwona Dąbek Starosta Zgierski
3. Pan Łukasz Więcek Starosta Radomszczański
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY PRACOWNIKÓW:
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
4. Pan Waldemar Krenc Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
5. Pan Ireneusz Wach Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
6. Pan Roman Stawicki Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”
7. Pan Roman Laskowski   Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ
8.  Pan Marek Błaszczyk Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
9.  Pan Adam Olejnik Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
10. Pan Jacek Wolski Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
11. Pan Mariusz Maj  Członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych FZZ
12. Pan Krzysztof Balcer Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego
13. Pan Adam Blada Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
14. Pan Filip Pierlejewski Członek Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
15. Pani Iwona Darmach Członek Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY PRACODAWCÓW:
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego ZRP
16. Pan Stanisław Syguła Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
17. Pani Lidia Buczek Zastępca Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Przedstawiciele Business Centre Club – Związek Pracodawców BCC
18. Pan Krzysztof T. Borkowski  Przedstawiciel Business Centre Club
19. Pan Adam Tępiński Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
20. Pan Artur Matiaszczyk     Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
21. Pan Jarosław Gawryś      pełnomocnik rektora Społecznej Akademii Nauk ds. współpracy z biznesem
22. Pan Piotr Kleinschmidt    Prezes Zarządu ACER Consulting Sp. z o.o.
Przedstawiciele Pracodawcy RP 
23. Pan Wojciech Słowikowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pracodawców Przemysłu Lekkiego,
Właściciel Doradztwo Gospodarcze
24. Pan Waldemar Biliński    Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Przemysłu Lekkiego, 
Właściciel Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI
25.Pan Waldemar Lutkowski Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
26. Pan Jerzy Romański Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
27. Pan Urban Kielichowski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ:
28. Pani Dorota Ryl Wojewoda Łódzki 
Przedstawiciele Wojewody
29. Pan Marek Mazur przedstawiciel strony rządowej
30. Pan Marcin Szmaja przedstawiciel strony rządowej