Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

 

PREZYDIUM W 2023 ROKU
 1. Pan Karol Młynarczyk Przewodniczący Wojewoda Łódzki
 2. Pan Marek Błaszczyk  Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
 3. Pan Krzysztof T. Borkowski  Wiceprzewodniczący Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
 4. Pan Waldemar Krenc Wiceprzewodniczący Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
 5. Pan Grzegorz Schreiber Wiceprzewodniczący Marszałek Województwa Łódzkiego
 6. Pan Jarosław Ćmiel Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
 7. Pan Artur Matiaszczyk Wiceprzewodniczący Konfederacja Lewiatan
 8. Pan Stanisław Syguła Wiceprzewodniczący Związek Rzemiosła Polskiego
 9. Pan Wojciech Słowikowski Wiceprzewodniczący Pracodawcy RP
10. Pan Jerzy Romański Wiceprzewodniczący 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

SKŁAD WRDS
PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ:
1. Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego 
Przedstawiciele Marszałka
2. Pan Marcin Baranowski Starosta Opoczyński
3. Pan Marcin Kosiorek Starosta Łowicki
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY PRACOWNIKÓW:
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
4. Pan Waldemar Krenc Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
5. Pan Ireneusz Wach Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
6. Pan Roman Stawicki Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”
7. Pan Roman Laskowski   Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ
8.  Pan Marek Błaszczyk Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
9.  Pan Adam Olejnik Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
10. Pan Jacek Wolski Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
11. Pan Mariusz Maj  Członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych FZZ
12. Pan Jarosław Ćmiel Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
13. Pan Adam Blada Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
14. Pan Krzysztof Fidelis Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
15. Pan Zdzisław Bujas Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY PRACODAWCÓW:
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego ZRP
16. Pan Stanisław Syguła Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
17. Pani Lidia Buczek Zastępca Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Przedstawiciele Business Centre Club – Związek Pracodawców BCC
18. Pan Krzysztof T. Borkowski Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, kanclerz Loży Łódzkiej
19. Pan Adam Tępiński Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
20. Pan Artur Matiaszczyk     Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
21. Pan Jarosław Gawryś      pełnomocnik rektora Społecznej Akademii Nauk ds. współpracy z biznesem
22. Pan Piotr Kleinschmidt    Prezes Zarządu ACER Consulting Sp. z o.o.
Przedstawiciele Pracodawcy RP 
23. Pan Wojciech Słowikowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pracodawców Przemysłu Lekkiego,
Właściciel Doradztwo Gospodarcze
24. Pan Waldemar Biliński    Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Przemysłu Lekkiego, 
Właściciel Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI
25.Pan Waldemar Lutkowski Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
26. Pan Jerzy Romański Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
27. Pan Urban Kielichowski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ:
28. Pan Karol Młynarczyk Wojewoda Łódzki 
Przedstawiciele Wojewody
29. Pan Krzysztof Stasiak przedstawiciel strony rządowej
30. Pan Marcin Buchali przedstawiciel strony rządowej

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO6.

 

6. Pan 6. Pan Artur Matiaszczyk

STRONA PRACODAWCÓW
rok 2021
Konfederacja Lewiatan
5. Pan Waldemar Lutkowski STRONA PRACOWNIKÓW
rok 2020
Forum Związków Zawodowych
4. Pan Zbigniew Rau
    Pan Tobiasz Bocheński
STRONA RZĄDOWA
rok 2019
Wojewoda Łódzki
3.  Pan Grzegorz Schreiber
     Pan Witold Stępień
STRONA SAMORZĄDOWA
rok 2018
Marszałek Województwa Łódzkiego
2. Pan Krzysztof T. Borkowski  STRONA PRACODAWCÓW
rok 2017
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
1. Pan Waldemar Krenc STRONA PRACOWNIKÓW
rok 2016
Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”