Aktualności Rolnictwo

wtorek, 1 marca 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego w  dniu 24 lutego 2016 r. przyjął w drodze Uchwały Nr 173/16 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Niniejszy wykaz stanowi listę kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie oceny i wyboru LSR.
poniedziałek, 15 lutego 2016
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej…
środa, 10 lutego 2016
Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie podjęła decyzję o utworzeniu „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” na rok 2016 dla odmian np. gatunków: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenżyto jare, ziemniak (grupy wczesności).   Podstawą do ustalenia tej…
piątek, 15 stycznia 2016
Zainteresowane samorządy powinny złożyć (lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia 15 marca 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, Łódź 90-051. Termin dożynek wojewódzkich w roku bieżącym ustalony został na dzień 28 sierpnia 2016…
piątek, 8 stycznia 2016
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż rozpoczęły się prace związane z organizacją wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności. Konkurs odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 roku w Hali Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Zgłoszenia można składać do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do…
czwartek, 31 grudnia 2015
Województwo Łódzkie będzie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Spożywczych „Grüne Woche” w Berlinie w Niemczech, które organizowane są w dniach 15-24 stycznia 2016 r. Targi „Grüne Woche” to jedne z największych targów rolniczych na świecie, w których Województwo Łódzkie uczestniczy regularnie od 2004 roku. Co roku targi cieszą się dużym zainteresowaniem…