Udzielana pomoc

2021 rok

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2021

Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
w roku 2021 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego.

I. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na wykonanie konserwacji rowów wraz
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

II. Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2021 została określona w budżecie Województwa Łódzkiego i przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 2.000 000,00 zł.

III. Termin składania wniosku

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 15 lutego 2021 roku.

2. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e).

IV. Warunki realizacji zadania

1. Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2021 roku.

2. Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie.

Tryb postępowania w zakresie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań został określony w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LVI/697/18 z dnia 25 września 2018 r.
(załączonej do niniejszego ogłoszenia), z którą należy bezwzględnie zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Załączniki do naboru:

 

19.05.2021

W dniu 12 maja 2021 roku  Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021.

Uchwała nr 441/21 (plik do pobrania).

 

2020 rok              

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2020 – II nabór

 Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
w roku 2020 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego.

I. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na wykonanie konserwacji rowów wraz
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

II. Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2020 została określona w budżecie Województwa Łódzkiego i przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 2.000 000,00 zł. Do rozdysponowania pozostało 129 405,00 zł.

III. Termin składania wniosku

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 15 lipca 2020 roku.

2. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e).

IV. Warunki realizacji zadania

1. Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2020 roku.

2. Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie.

Tryb postępowania w zakresie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań został określony w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LVI/697/18 z dnia 25 września 2018 r.
(w załączonej do niniejszego ogłoszenia), z którą należy bezwzględnie zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Załączniki do naboru:

 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 792/20 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020.

Uchwała Nr 792/20

                                                                 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2020

Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
w roku 2020 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego.

I. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na wykonanie konserwacji rowów wraz
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

II. Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2020 została określona w budżecie Województwa Łódzkiego i przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 2.000 000,00 zł.

III. Termin składania wniosku

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 16 marca 2020 roku.

2. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e).

IV. Warunki realizacji zadania

1. Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2020 roku.

2. Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie.

Tryb postępowania w zakresie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań został określony w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LVI/697/18 z dnia 25 września 2018 r.
(w załączonej do niniejszego ogłoszenia), z którą należy bezwzględnie zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Załączniki do naboru:

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr LVI/697/18 z dnia 25.09.2018 r.
Wzór wniosku na rok 2020

Oświadczenie do wniosku na rok 2020

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

W dniu 2 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 509/20 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020.
Uchwała nr 509/20 (załącznik)


2019 rok

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 631/19 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2019 (załącznik)
Informacja o wykorzystaniu prez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2019

2017 rok

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2017
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na rok 2017
Uchwała nr 425/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017r.

Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2017

2016 rok
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2016.
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na rok 2016
Uchwała nr 380/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 05.04.2016r.
Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2016
2015 rok
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2015.
Uchwała nr 432/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015.
Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2015.

2014 rok
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2014.
Informacja o udzielonej pomocy finansowiej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2014
Uchwała nr 454/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.04.2014

2013 rok
Uchwała nr 447/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.04.2013 r.
Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2013
Uchwala nr 846/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 lipca 2013 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr 447/13 z dnia 3 kwietnia 2013 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2013.
wniosek o udzielenie pomocy finansowej
ogłoszenie naboru wniosków 2013

2012 rok
podział pomocy finansowej spółkom wodnym w 2012 roku
ogłoszenie naboru wniosków na rok 2012
uchwała nr 721/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku
informacja o udzielonej pomocy finansowiej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2012

2011 rok
informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa spółkom wodnym w 2011 roku
podział dodatkowy Uchwała Zarządu Województwa Nr 988/11 z dn. 1.07.2011
ogłoszenie naboru wniosków 2011
Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 988/11 z dnia 1.07.2011
Uchwała Nr 587/11 Zarządu WŁ w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2011

2010 rok
przyznana spółkom wodnym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2010

2009 rok
podział dotacji dla spółek wodnych na 2009 rok

2008 rok
Podział zwiększonej dotacji z budżetu województwa łódzkiego dla Spółek Wodnych działających na terenie województwa na 2008 rok
Wykaz udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w 2008 roku
Uchwała Nr 842/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.06.2008 roku
Uchwała Nr 522/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2008 roku

2007 rok
Wykaz udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na rok 2007 dla spółek wodnych realizujacych roboty ze skladek członkowskich na 2007 rok
UCHWAŁA Nr 679/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 06.06.2007 r. wsprawie: przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2007 z budżetu województwa.

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.