Sołectwo na plus 2022

poniedziałek, 7 marca 2022

sołectwo 2022 slajder FB solectwo wspolfin

Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r.

Wszelkie informacje na temat programu kliknij >>tutaj<<