Menu

Ogłoszenie konkursu na organizację "Dożynek Wojewódzkich 2019"

Ogłasza się konkurs ofert skierowany do jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Łódzkiego na organizację Dożynek Wojewódzkich w roku 2019.

Na podstawie złożonych ofert Zarząd Województwa dokona wyboru najlepszej oferty spełniającej wszystkie warunki udziału w konkursie oraz zawierającej udostępniony opis infrastruktury, program, zasady promocji w pełni spełniający oczekiwania Zarządu Województwa Łódzkiego w tym zakresie, w szczególności:

- w sposób najpełniejszy i najszerszy zapewniający promocję Województwa Łódzkiego,

- w należyty sposób zapewniający promocję walorów rolniczych, turystycznych i kulturowych województwa.

 Zainteresowane samorządy powinny złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia   24 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, Łódź 90-051. Decyduje data wpływu oferty.

Termin dożynek wojewódzkich w roku bieżącym ustalony został na dzień 25 sierpnia 2019 r.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl