Wojewódzki Konkurs na „Kolorowy balkon" - zmiana terminu składania prac konkursowych do 30.09.2021 r.

Logo Województwo Ogrodem Polski

2021.08.23

Szanowni Państwo

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego do 30 września 2021 została wydłużona możliwość składania prac na konkurs  „Kolorowy balkon”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Bardzo atrakcyjne nagrody finansowe czekają!

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej
  dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie Balkonów kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziołowo-warzywno-owocowymi;
 • zachęcanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawiania na Balkonach warzyw i owoców z wykorzystaniem relacji panujących pomiędzy roślinami
  o właściwościach fitosanitarnych, co stanowi naturalną ochronę środowiska przed globalną chemizacją;
 • propagowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wody deszczowej;
 • popularyzacja roślin przyjaznych owadom zapylającym oraz ekoupraw;
 • rozwijanie technik dokumentowania otoczenia;
 • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uzyskania estetycznego wyglądu Balkonów;
 • kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny, spójny, mogącej nawiązywać do otoczenia;
 • popularyzacja wśród Mieszkańców Województwa Łódzkiego dbałości o estetykę najbliższego otoczenia;
 • popularyzacja aranżowania przestrzeni.

Kategorie tematyczne Konkursu:

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

I kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny miododajne” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu roślinami przyjaznymi owadom zapylającym;

II kategoria: „Kolorowy Balkon: ukwiecony Balkon” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu różnorodnymi kompozycjami żywych kwiatów i roślin ozdobnych;

III kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny ziołowo-warzywno-owocowe” – polegająca
na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu kompozycjami roślin użytkowych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon lub pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Balkon za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, której częścią składową jest ten Balkon.

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej kategorii tematycznej.

W ramach Konkursu Uczestnicy prezentują „Projekt”:

 • aranżację Balkonu w jednej, wybranej przez siebie kategorii tematycznej, o której mowa w § 5 Regulaminu - na maksymalnie 10 zdjęciach zapisanych w formacie *JPG,
  w rozdzielczości umożliwiającej dokonanie oceny tej aranżacji (minimalna rozdzielczość zdjęć: 1280 x 720). Zdjęcia muszą ukazywać proces prac związanych
  z aranżacją Balkonu, począwszy od zdjęcia Balkonu przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych, aż do zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy, przy czym nie wymaga się dokumentowania na zdjęciach Uczestnika w trakcie prac aranżacyjnych. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż
  lub manipulacja cyfrowa, oraz
 • opis przygotowanej i prezentowanej na zdjęciach aranżacji Balkonu, zapisanej
  w formie pliku WORD albo pdf. W opisie należy wskazać zastosowane rozwiązania techniczne oraz scharakteryzować nasadzoną na Balkonie roślinność,
  a w szczególności należy opisać rodzaje roślin uprawianych na Balkonie lub wykorzystanych w kompozycjach ułożonych na Balkonie, uwzględnić bioróżnorodność rozumianą jako stworzenie na Balkonie miejsca przyjaznego dla ptaków (np. budka lęgowa, karmnik) lub owadów (domki dla owadów), opisać wykorzystany w aranżacji Balkonu system gromadzenia i rozprowadzania do roślin wody deszczowej, opisać wykorzystanie kompostu, a także wskazać na pomysłowość i oryginalność w zakresie wykorzystanych rozwiązań technicznych i nasadzonej roślinności.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik musi:

 • wybrać jedną z kategorii tematycznej, o której mowa w § 5,
 • dokonać aranżacji Balkonu w wybranej kategorii tematycznej (dokumentując przy tym poszczególne etapy prac aranżacyjnych, zgodnie z ust. 2 pkt 1), uwzględniając nie tylko rodzaje nasadzeń wpisujących się w wybraną kategorię tematyczną, ale także bioróżnorodność rozumianą jako stworzenie na Balkonie miejsca przyjaznego dla ptaków
  (np. budka lęgowa, karmnik) lub owadów (domki dla owadów), wykorzystanie systemu gromadzenia i rozprowadzania do roślin wody deszczowej, możliwość wykorzystania kompostu,
 • dokonać opisu aranżacji, zgodnie z ust. 2 pkt 2),
 • prawidłowo wypełnić i przesłać do Organizatora elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon, do którego dołączy:
 • Projekt o łącznej maksymalnej wielkości 15MB, oraz
 • skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego „Oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon, lub zgodzie na zagospodarowanie Balkonu*”, które stanowi załącznik nr 1
  do Regulaminu i prezentowane jest na stronie internetowej Organizatora: lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon.

Dla uczestników Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Termin nadsyłania „Projektów” upływa 15 sierpnia 2021 r. o godzinie 23.59  30 września 2021 r. o godzinie 23:59.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 42 291 97 67, 42 663 35 62, 42 291 97 46.

Kolorowe balkony FB 1200X1200

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Oświadczenie

Klauzula informacyjna