Menu

Europejskie Forum Młodych Rolników

Europejskie Forum Młodych Rolników jest imprezą promującą dorobek polskiego i regionalnego rolnictwa na arenie europejskiej.
Forum służy wymianie poglądów i praktycznych informacji o prowadzonej przez uczestników Forum działalności rolniczej, poszerzaniu zasobów wiedzy fachowej oraz nawiązywania kontaktów na płaszczyźnie samorządowej i branżowej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl