Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 17 listopada 2022
Udział mieszkańców w wydatkowaniu pieniędzy samorządowych i wykorzystywanie ich pomysłów na poprawę życia w miastach, to tematy, które zdominowały pierwsze stacjonarne po pandemicznej przerwie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Obrady miały miejsce w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego. Czwartkowe (17 listopada) obrady prowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu…
czwartek, 20 października 2022
Październikowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego miało formę szkolenia. - Szkolenie i jego temat z pewnością będzie pomocne w państwa codziennej działalności i pracy – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i przewodniczący WRDS, otwierając spotkanie. Zanim rozpoczęło się szkolenie, marszałek Grzegorz Schreiber oficjalnie odwołał Waldemara Lutkowskiego, który…
czwartek, 15 września 2022
W czwartek 15 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina…
wtorek, 21 czerwca 2022
Rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej w naszym regionie oraz Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego – to główne tematy czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się 14 czerwca w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym tematem omawianym na WRDS była turystyka.…
wtorek, 14 czerwca 2022
Gospodarka wodna oraz infrastruktura komunikacyjna w regionie łódzkim były tematami majowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w czwartkowej (19 maja) wideokonferencji byli między innymi: prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu…
wtorek, 14 czerwca 2022
Informacja dotycząca sytuacji uchodźców w Łódzkiem i Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia były najważniejszymi tematami posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady odbyły się 21 kwietnia br. w formie zdalnej. Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia dla Województwa Łódzkiego na 2022 r. Jak poinformował Kamil Jeziorski,…