Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 23 lutego 2023
Podsumowanie pomocy, jaką instytucje oraz mieszkańcy udzielili ludziom, którzy schronili się przed wojną w naszym regionie oraz to, jak dziś żyją u nas uchodźcy, było głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WŁ. - Jesteśmy w przededniu pierwszej rocznicy straszliwej napaści Rosji na Ukrainę, a dziś będziemy dyskutować o sytuacji…
czwartek, 2 lutego 2023
Zdrowie mieszkańców województwa było głównym tematem pierwszego w tym roku posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Równocześnie było to pierwsze spotkanie, któremu przewodniczył Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Do końca 2022 roku na czele gremium stał Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Członkowie WRDS spotkali się w czwartek, 2 lutego…
czwartek, 22 grudnia 2022
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 to główny temat grudniowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Dzisiejsze spotkanie było ostatnim pod przewodnictwem Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego. Z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego trafi 2 mld 745 mln unijnych euro. -To było niezwykle trudne do osiągnięcia. Negocjacje prowadziliśmy długo, a…
czwartek, 17 listopada 2022
Udział mieszkańców w wydatkowaniu pieniędzy samorządowych i wykorzystywanie ich pomysłów na poprawę życia w miastach, to tematy, które zdominowały pierwsze stacjonarne po pandemicznej przerwie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Obrady miały miejsce w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego. Czwartkowe (17 listopada) obrady prowadził Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu…
czwartek, 20 października 2022
Październikowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego miało formę szkolenia. - Szkolenie i jego temat z pewnością będzie pomocne w państwa codziennej działalności i pracy – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i przewodniczący WRDS, otwierając spotkanie. Zanim rozpoczęło się szkolenie, marszałek Grzegorz Schreiber oficjalnie odwołał Waldemara Lutkowskiego, który…
czwartek, 15 września 2022
W czwartek 15 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Przewodniczył mu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Pierwszym zagadnieniem omawianym przez WRDS było szkolnictwo zawodowe. Na temat zmian wprowadzonych w prawie oświatowym z dniem 1 września tego roku mówiła Halina…