Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców dedykowane osobom dorosłym.
Oferujemy siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia do wyboru oraz doradztwo zawodowe.

W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego dla cudzoziemców dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia.
Poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb grupy.

Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie).
Zajęcia organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego. Szkoły zapewniają tłumaczy.

W ramach kursu organizator opłaca uczestnikom:

- środki dydaktyczne,

- wyżywienie podczas zajęć,

- ubezpieczenie NW,

- środki czystości i w razie potrzeby środki ochrony osobistej,

- transport i dojazd (na wniosek uczestnika).


Chęć zapisania się na kurs można zgłosić tutaj lub poprzez złożenie formularza w wybranej przez kandydata szkole.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej programu: https://www.lodzkie.pl/rmw.