poniedziałek, 8 sierpnia 2022
Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach…