Razem Możemy Więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - zakończony z dniem 31.12.2023 r.

 

 

 

 Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym
w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych
dla cudzoziemców
dedykowane osobom dorosłym. Oferujemy siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia do wyboru oraz doradztwo zawodowe.

W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego
dla cudzoziemców
dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia. Poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb grupy.

Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju
– w tym w Ukrainie). Zajęcia organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego. Szkoły zapewniają tłumaczy.

W ramach kursu organizator opłaca uczestnikom:
- środki dydaktyczne,
- wyżywienie podczas zajęć,
- ubezpieczenie NW,
- środki czystości i w razie potrzeby środki ochrony osobistej,
- transport i dojazd (na wniosek uczestnika).
 

Chęć zapisania się na kurs można zgłosić korzystając z przycisku „Zgłoś się” lub poprzez złożenie formularza w wybranej przez kandydata szkole.

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją programu.

Listę placówek organizujących kursy zawodowe w programie znajdziesz tutaj oraz kursy języka polskiego – tutaj.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kursów zachęcamy do kontaktu z placówkami zaangażowanymi w projekt.

Plakat Razem Mozemy Wiecej ver PL     razem mozemy wiecej plakat dofinansowanie 01 S1

Plakat Razem Mozemy Wiecej Lang ver PL     razem mozemy wiecej plakat dofinansowanie 02 S1