Aktualności Turystyka

wtorek, 22 marca 2022
Województwo Łódzkie prezentowało swoje największe atrakcje turystyczne, zabytki, szlaki turystyczne oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu, a także zachęcało do odwiedzenia regionu podczas Międzynarodowych Targów Turystyki GLOBalnie 2022 r. odbywających się w dniach 18-20 marca 2022 r. Prezentowaliśmy się wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,…
wtorek, 22 lutego 2022
W związku z chęcią opracowania długofalowego planu działania dla Łódzkiego Szlaku Konnego, Departament Sportu i Turystyki zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, które pomogą Województwu Łódzkiemu w podjęciu decyzji o dalszym kształcie i funkcjonowaniu szlaku. Aby móc podjąć skuteczne działania mające na celu dalszy rozwój turystyki…
środa, 2 lutego 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 82/22 z dnia 1.02.2022 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki…
środa, 2 lutego 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych - etap II”. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7-28 lutego 2022 r. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 7…
środa, 2 lutego 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Wydarzenia Turystyczne Plus”. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7-28 lutego 2022 r. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 7 marca 2022 r.…
poniedziałek, 24 stycznia 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby uprawiania turystyki wodnej na rzekach Pilicy i Warcie oraz na zbiornikach wodnych Sulejowskim i Jeziorsko. Maksymalna kwota dofinansowania jednego…