Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024

piątek, 8 marca 2024

Sejmik Województwa Łódzkiego  w dniu 27 lutego 2024 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024”.

Wyniki naboru znajdują się w załączniku „Wykaz dotacji Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024” umieszczonym poniżej oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl https://bip.lodzkie.pl/files/751_uch.pdf

Pobierz załącznik: