Aktualności Turystyka

poniedziałek, 17 maja 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 423/21 z dnia 12.05.2021 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki…
wtorek, 27 kwietnia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 345/21 z dnia 21.04.2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki…
czwartek, 11 marca 2021
Przypominamy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby uprawiania turystyki wodnej  na rzekach: Pilica i Bzura w 2021 r. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły…
wtorek, 23 lutego 2021
Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci pana Aleksandra Dobry. Polska i my wszyscy – miłośnicy podróży i turystycznych aktywności, straciliśmy ikonę kajakarstwa, ale przede wszystkim sympatycznego i serdecznego Człowieka o wyjątkowej osobowości. Zmarł, tak jak żył… spełniając swoje kolejne turystyczne wyzwanie i marzenie. W zeszłym roku wspólnie zorganizowaliśmy spływ…
czwartek, 21 stycznia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby uprawiania turystyki wodnej  na rzekach: Pilica i Bzura w 2021 r. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania…