Subregion dorzecza rzeki Bzury

Obszar dorzecza rzeki Bzury
Bzura jest lewym dopływem Wisły. Jej długość wynosi 166 km (na terenie województwa łódzkiego 110 km). Na obszarze dorzecza rzeki leży Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroniący obszar wzniesień polodowcowych, rzeźby podlegającej procesom geomorfologicznym i licznych walorów przyrodniczych oraz antropogenicznych, a także Bolimowski Park Krajobrazowy, w którym atrakcją przyrodniczą – kulturową są żerowiska bobrów, 1000 chronionych gatunków roślin naczyniowych oraz ponad 160 chronionych gatunków zwierząt. (fot. 1 Rezerwat Rawka)

Najciekawszymi miejscowościami są:

Łowicz - obecny barokowy kształt łowickiej bazyliki pochodzi z połowy XVII w. i jest wynikiem przebudowy świątyni gotyckiej dokonanej przez włoskich architektów. Znajdują się tu monumentalne organy posiadające trzy klawiatury i 41 głosów. Warty zwiedzenia jest także Stary Rynek z Bramą Prymasowską oraz bazylika katedralna z mauzoleum 12 prymasów Polski. Znajduje się tu również klasycystyczny ratusz miejski oraz muzeum ze zbiorami sztuki ludowej oraz mini-skansen. W Łowiczu jest też najmniejsze w Polsce Muzeum Guzików. (fot. 2 Bazylika w Łowiczu)

Łęczyca - gotycki zamek, który w został wzniesiony ok. 1350 r. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, otoczony murami obronnymi wspólnymi z miastem i oddzielony od niego fosą. Obecnie mieści Muzeum gromadzące przedmioty z wykopalisk, eksponaty z zakresu dziejów miasta, a także dzieła twórców ludowych, w tym liczne podobizny Diabła Boruty. Co roku dziedziniec zamku zapełnia się rycerzami z całego kraju, którzy przybywają do Łęczycy na turniej. Na dziedzińcu zamku odbywa się także wiele innych imprez kulturalnych.

Tum - kolegiata wzniesiona w latach 1141-61 uważana jest za największą i najlepiej zachowaną bazylikę romańską w Polsce. Okazała trójnawowa budowla, której zachodnia część wzorowana jest na romańskiej katedrze na Wawelu, posiada we wnętrzu wiele zachowanych średniowiecznych elementów dekoracyjnych. (fot. 3 Kolegiata w Tumie)

Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo - parkowy w Nieborowie wzniesiony według projektu Tylmana z Gameren, jest jedną z najbardziej znanych polskich rezydencji magnackich. W 1774 r. stał się własnością Radziwiłłów. Na kompleks składają się: pałac, wozownia, manufaktura, oficyna, oranżeria oraz 2 parki: francuski i angielski. W Arkadii (6 km od Nieborowa) znajduje się założony w 1778 r. romantyczny park krajobrazowy. (fot. 4 Arkadia)

Oporów - niewielki gotycki zamek rycerski w Oporowie jest jednym z cenniejszych zabytków średniowiecznej architektury obronnej w centralnej Polsce. Według legendy posiada swoją Biała Damę – ducha kasztelanki oporowskiej. Od 1947 roku zamek jest siedzibą muzeum, na którego wyposażenie składają się dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego od XVI do XIX w. (fot. 5 Zamek w Oporowie)

Lipce Reymontowskie - miejscowość upamiętniona przez Władysława S. Reymonta w „ Chłopach”. Laureat Literackiej Nagrody Nobla spędził tu kilka lat swojego życia - mieszkał w domku dróżnika (Izba W.S. Reymonta) i pracował na kolei.

Skierniewice – wśród wielu zabytków miasta na szczególna uwagę zasługuje zabytkowy rynek miejski z zabudową kamienicową z XIX/XX w. oraz zespół pałacowo-parkowy z pałacem arcybiskupów gnieźnieńskich otoczonym parkiem pałacowym. Atrakcją jest także Parowozownia Skierniewice, która powstała w połowie XIX w. a w 1994 r. kompleks ten został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie zabytkowy tabor tworzy blisko 100 sztuk (fot. 6 Pałac w Skierniewicach)

Rawa Mazowiecka - znajdują się tu ruiny zamku książąt mazowieckich. Jest jedną z największych stacji zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej łączącej Rawę z Rogowem oraz Białą Rawską. Warto podkreślić, iż na listę zabytków Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków wpisany jest m.in. obszar Starego Miasta i zespół klasztorny augustianów.(fot. 6 Fragmenty zamku w Rawie Mazowieckiej)

Więcej na www.ziemialodzka.pl