Subregion dorzecza rzeki Warty

Warta to największy prawy dopływ Odry i czwarta pod względem długości (808 km) rzeka w Polsce (na terenie województwa łódzkiego wynosi 215 km). Rzeka ta sprzyja spływom kajakowym m.in. na odcinkach Uniejów – Warta – Sieradz – Burzenin – Rychłocice – Osjaków – Toporów – Działoszyn. W dorzeczu rzeki znajdują się parki krajobrazowe: Załęczański oraz Międzyrzecza Warty i Widawki, a także sztuczny Zbiornik Jeziorsko. (fot. 1 Rzeka Warta)

Załęczański Park Krajobrazowy – jeden z pierwszych parków w Polsce. Chroni wyjątkowy krajobraz jurajski z osobliwymi formami krasu i bogatą faunę i florę. W granicach parku znajduje się Załęczański Łuk Warty postrzegany jako najpiękniejszy odcinek rzeki oraz zespół 10 jaskiń krasowych w rezerwacie „Węże”. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki – ochroną objęte są meandrujące doliny rzeczne, zbiorowiska leśne, torfowiska, a także miejsca lęgowe ptaków. (fot. 2 Załęczański Park Krajobrazowy)

Jeziorsko - największy akwen województwa łódzkiego został utworzony poprzez spiętrzenie środkowego biegu Warty. Jego powierzchnia sięga 42 km2. Południowa cześć zbiornika to największy rezerwat przyrody w regionie. Płytkie wody, liczne wysepki i podtopione zarośla tworzą znakomite warunki dla gniazdujących tu ptaków (ok. 150 gatunków). Część północna jest dogodnym miejscem dla miłośników turystyki aktywnej. (fot. 3 Jeziorsko)

W dorzeczu Warty, w obrębie województwa łódzkiego leżą tak znane ośrodki turystyczne jak:

Wieluń – miasto zachowało do dziś średniowieczny, szachownicowy układ zabudowy. Warto zobaczyć tu gotycką Bramę Krakowską i XIX – wieczny atusz, fragmenty murów miejskich z basztami, a także ruiny kolegiaty z XIV w. W Wieluniu znajdują się również zespoły klasztorne Augustianów, Bernardynek, Paulinów, Pijarów i Reformatów. W dawnej siedzibie sióstr Bernardynek mieści się dziś Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W okolicy Wielunia jest także liczna grupa oryginalnych drewnianych kościołów określonych mianem kościołów „stylu wieluńskiego“ np. w Grębieniu (najstarszy drewniany kościół na Ziemi Łódzkiej), Gaszynie, Kadłubie, Łaszewie, Popowicach i Wiktorowie. (fot. 4 Kościółek w Grąbieniu)

Sieradz – mieści się tutaj Muzeum Okręgowe prezentujące bogate zbiory archeologiczne i etnograficzne, a także przykłady sztuki ludowej. Godny zobaczenia jest również kościół farny z XIV w. wzniesiony w czasach króla Kazimierza Wielkiego i klasztor Dominikanów z 1300 r. W Sieradzkim Parku Etnograficznym podziwiać można chaty wiejskie z przełomu XIX i XX wieku. (fot. 5 Fara w Sieradzu)

Warta – znajduje się tu bogato wyposażony bernardyński klasztor i kościół, który został wzniesiony w latach 1479-82 w stylu gotyckim, a dzisiejszy, barokowy kształt i wystrój otrzymał w XVII i XVIII w. Cennym przykładem sztuki baroku jest ołtarz główny z figurą Matki Boskiej Wniebowziętej. W Warcie znajduje się też kościół św. Mikołaja – świątynia zbudowana w 1340 r., w której wspaniałą ozdobą ołtarza głównego jest XVI-wieczny „Tryptyk z Warty”.

Uniejów - tutejszy zamek został wzniesiony w połowie XIV w. na brzegu Warty - bryła budowli zawiera w sobie elementy 3 poprzednich wcieleń: gotyckiej warowni, renesansowego pałacu i klasycystycznej rezydencji. W kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP (1349-65) odnaleźć można m.in. gotyckie: portal i kamienną kropielnicę, barokowe kaplice z ołtarzami bocznymi oraz rokokowy ołtarz główny i ambonę. W Uniejowie znajdują się także lecznicze wody termalne (68 oC) wykorzystane do budowy całorocznego kompleksu termalno – basenowego opartego na bazie gorących solanek leczniczych. (fot. 6 Zamek w Uniejowie)

Bełchatów - kopalnia węgla brunatnego uznawana za największą i najnowocześniejszą w Europie. Panoramę odkrywki podziwiać można z tarasu widokowego w Kleszczowie. Region łódzki oferuje także wyjątkową atrakcje dla miłośników nart i ekstremalnych sportów rowerowych. Góra Kamieńsk – największa sztuczna góra w Polsce powstała w wyniku działalności kopalni w Bełchatowie oferuje trasę zjazdową o długości 760 m i szerokości 30-150 m służącą zjazdom saneczkowym w okresie letnim, zjazdom narciarskim oraz rowerowym. (fot. 7 Góra Kamieńsk)

Konopnica - na wysokiej skarpie rzeki Warty znajdują się resztki grodziska z VII-X w. W Konopnicy znajduje się także dwór wzniesiony w XIX w. przez ostatnich właścicieli wsi. Budowla utrzymana jest w stylu gotyckim. Obecnie odrestaurowany budynek dworu jest ośrodkiem wypoczynkowym

Więcej na www.ziemialodzka.pl